Sterftecijfers Ziekenhuis Rivierenland

 

In ons ziekenhuis overleden in 2018 minder patiënten dan in andere Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbare patiëntenpopulatie. Dat blijkt uit de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR).

De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis vermenigvuldigd met 100. Dit getal geeft een indicatie van de kwaliteit van zorg geleverd in een ziekenhuis. Jaarlijks berekent het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) een HSMR voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Het algemene cijfer over 2018

De HSMR van Ziekenhuis Rivierenland over het jaar 2018 is 87. In dat jaar vonden in Ziekenhuis Rivierenland 30 minder sterfgevallen plaats dan verwacht.

Het algemene cijfer over periode 2016-2018

De HSMR van ons ziekenhuis over de periode 2016-2018 is 80. In die periode vonden in Ziekenhuis Rivierenland 145 minder sterfgevallen plaats dan verwacht.

Meer over deze cijfers, ook per aandoening, klik hier.

Continu verbeteren

Ziekenhuis Rivierenland heeft veel aandacht voor een continue doorontwikkeling van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het ziekenhuis. Dit werd bevestigd door het behalen van de Joint Commission International (JCI) accreditatie eind 2018. Continu Verbeteren (CV) was onderdeel van de implementatie van JCI, en deze cultuur van Continu Verbeteren willen we blijven vasthouden.
De jaarlijkse HSMR en SMR beschouwen wij als één van de indicatoren voor het succes van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Daar zijn we als Ziekenhuis Rivierenland trots op en het maakt ons des te meer gemotiveerd om op de ingeslagen weg door te gaan.