Rapporten en cijfers

Regelmatig kijken we als Ziekenhuis Rivierenland wat we bereikt hebben. Maar nog belangrijker: wat willen we de komende jaren bereiken? Waarin willen we groeien? Hoe kunnen we onze diensten verbeteren, veranderen, uitbreiden of aanpassen? Deze ideeën leggen we vast in het Meerjaren Beleidsplan. Bent u nieuwsgierig waar we ons de komende jaren mee bezig gaan houden? Bekijk hier het meerjaren Beleidsplan.

In het jaardocument beschrijven we onze prestaties. We willen onze prestaties (zowel de goede als ook de wat mindere) op een toegankelijke manier presenteren. Zo kunnen mensen in de regio op basis van deze gegevens een keuze maken voor de zorg die we bieden. Naast het aanleveren van kwaliteitsgegevens doen we dat ook door mensen kennis te laten maken met het ziekenhuis. Lees hier het gehele document: Jaardocument 2017.

Uiteraard willen we ook transparant zijn over onze cijfers. Bent u geïnteresseerd? Bekijk hier de Jaarrekening 2017.

Sterftecijfers Ziekenhuis Rivierenland

Jaarlijks ontvangt het ziekenhuis een overzicht van de sterftecijfers berekend bij het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Sterftecijfers worden uitgedrukt als zogeheten Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). De HSMR wordt beschouwd als een indicator voor de kwaliteit van zorg geleverd door een ziekenhuis.

Deze indicator vergelijkt sterfte in een ziekenhuis met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Achterliggende gedachte is dat het weliswaar normaal is dat er mensen in ziekenhuizen kunnen overlijden, maar dat er verschillen tussen ziekenhuizen zijn die verklaard kunnen worden door verschillen in de geleverde kwaliteit van zorg. Meer weten over de sterftecijfers van Ziekenhuis Rivierenland? Klik hier.

Onkosten Raad van Bestuur

Ziekenhuis Rivierenland maakt in het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen en transparantie de jaarlijkse gedeclareerde persoonlijke onkosten van de Raad van Bestuur openbaar.

De Raad van Bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten gespecificeerd naar:

  • Binnenlandse en buitenlandse reiskosten;
  • Opleidingskosten;
  • Representatiekosten;
  • Overige kosten

Vaste onkostenvergoedingen en autokosten zijn onderdeel van de WNT (wet nomering topinkomens) en worden in de jaarrekening verantwoord. Het overzicht wordt elk jaar gepubliceerd op de website.

Onkosten Raad van Bestuur 2017

  M.J.M. Hendriks P.F.M. Verploegen
Opleidingskosten € 584,- € 3544,-
Representatiekosten € 100,- € 0,-