Samenwerking

Samenwerking

Alleen samen lever je de beste zorg. Samenwerking is voor ons belangrijk om onze patiënten de beste mogelijk zorg te geven. Het vertrek voor samenwerkingsinitiatieven is het bijdragen aan Positieve Gezondheid. Door samenwerking spelen we beter in op maatschappelijke ontwikkelingen met veranderende zorgbehoeften.

Rivierenland Samen Beter (RSB)

Levert een belangrijke bijdrage aan de zorguitdagingen voor de regio Rivierenland.

Topklinische partners

Samen kom je tot het beste resultaat. Daarom geloven wij in samenwerking.

Samenwerking acute zorg (ROAZ)

Voor goede afspraken tussen de verschillende zorgorganisaties.

Oncomid

De allerbeste zorg bij kanker

Toon Hermans Huis

Voor wie geraakt wordt door kanker