Wat kunt u van onze organisatie verwachten?

Wat vinden we belangrijk?

Wij vinden het belangrijk dat inwoners van de Betuwe op ons kunnen rekenen en samen met ons en onze samenwerkingspartners hun gezondheid op nummer één zetten. Dat betekent dat we ook veel aandacht willen besteden aan het voorkómen van gezondheidsproblemen. Daar hoort aandacht voor laaggeletterdheid en aandacht voor een gezonde levensstijl, waarvan rookvrij, gezonde voeding én voldoende beweging deel uitmaken. Als voorkomen niet lukt, kunt u rekenen op uitstekende medische zorg.

Hoe doen we dat?

Dat betekent dat onze professionele zorg altijd afgestemd moet zijn op de behoefte van u als persoon. Immers: werken binnen de zorg doen we samen, met onze patiënten en met (zorg) partners in de regio. Daarbij willen we graag dat onze zorg past binnen wat we verantwoord vinden, maar ook dat het past binnen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om kosten in de zorg te beperken