Aanvraagformulier kopie van logginggegevens

Logging betekent dat gegevens automatisch geregistreerd worden. Zo wordt bijgehouden welke handelingen binnen een systeem plaatsvonden. Door logging kunnen we achteraf controleren of iemand een goede reden had om een patiëntendossier te bekijken of gegevens hierin te veranderen. 

Als patiënt heeft u het recht om in te zien:  

 • Wie bepaalde informatie in uw medisch dossier heeft ingevoerd en op welke datum;
 • Wie bepaalde informatie in uw medisch dossier heeft bekeken of opgevraagd en op welke datum. 

Deze gegevens kunt u opvragen via het Aanvraagformulier kopie van logginggegevens(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/dbnadqs2/aanvraagformulier-kopie-van-loggingegevens.pdf). Een verzoek hiervoor kan alleen worden gedaan door de patiënt zelf of door een (wettelijk) vertegenwoordiger. 

Meer informatie over het recht op inzage in logginggegevens vindt u op de website van de Patiëntenfederatie Nederland(https://www.patientenfederatie.nl/).  
 

Documenten die u moet inleveren 

Wilt u een kopie ontvangen van de logginggegevens van uw medisch dossier? Dan levert u de volgende documenten bij ons in: 

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/dbnadqs2/aanvraagformulier-kopie-van-loggingegevens.pdf);
 • Een veilige kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Wilt u als wettelijk vertegenwoordiger een kopie van de logginggegevens ontvangen? Dan levert u de volgende documenten bij ons in: 

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/dbnadqs2/aanvraagformulier-kopie-van-loggingegevens.pdf);
 • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf;
 • Een kopie van het bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent. Het gaat dan om een beschikking van de rechtbank waarmee u tot mentor of curator benoemd bent of een schriftelijke volmacht die de patiënt heeft gegeven in de periode dat hij/zij nog wilsbekwaam was.

Wilt u als vertegenwoordiger een kopie van de logginggegevens ontvangen? Dan levert u de volgende documenten bij ons in:  

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/dbnadqs2/aanvraagformulier-kopie-van-loggingegevens.pdf);  
 • Een door de patiënt ondertekend machtigingsformulier;
 • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van de patiënt;
 • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf.  

Veilig kopie identiteitsbewijs

Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe. Voor meer informatie over het maken van een veilige kopie van uw identiteitsbewijs verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs). Ook staat op de toelichting in het aanvraagformulier hoe u een veilige kopie van uw geldige identiteitsbewijs kunt maken. 

Afhandeling van uw verzoek tot inzage/kopie

U krijgt binnen de wettelijke termijn (4 weken) bericht van de Regiefunctionaris Medisch Dossier over de afhandeling van uw verzoek. U kunt een kopie van uw medisch dossier ontvangen via de beveiligde BeterDichtbij app of u kunt uw papieren kopie ophalen in Ziekenhuis Rivierenland, locatie Tiel. Ook dan vragen we u om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, zodat we zeker weten dat we de gegevens aan de juiste persoon geven. 

We streven ernaar uw verzoek binnen 4 weken af te handelen. Deze termijn mogen we wettelijk gezien verlengen met 2 maanden. Als dit zo is, krijgt u hierover bericht van de Regiefunctionaris Medisch Dossier. 

Aanvraagformulier versturen 

Vul het aanvraagformulier in (zet ook uw handtekening) en mail het formulier naar: medischdossier@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto: medischdossier@zrt.nl).

Of stuur het per post naar:
Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. Regiefunctionaris Medisch Dossier, afdeling Juridische Zaken  
Postbus 6024
4000 HA TIEL

Vragen? 

Is er iets niet duidelijk of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar de Regiefunctionaris Medisch Dossier via medischdossier@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto: medischdossier@zrt.nl)