Aanvraagformulier wijziging/vernietiging medisch dossier

In sommige gevallen kunt u als patiënt (of wettelijk vertegenwoordiger) een verzoek indienen om de gegevens in uw medisch dossier te laten wijzigen.

Vul hiervoor dit formulier in: Aanvraagformulier wijziging/vernietiging van het medisch dossier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/slibizzw/aanvraagformulier-wijziging-vernietiging-van-het-medisch.pdf)

Het wijzigen van gegevens in het medisch dossier kan wanneer deze gegevens feitelijk niet juist of niet compleet zijn. Bijvoorbeeld een foute vermelding van persoonsgegevens of verkeerde gegevens over onderzoeken en behandelingen in het verleden. Het ziekenhuis beoordeelt of en welke gegevens uit uw dossier gewijzigd kunnen worden. Bent u het niet eens met een diagnose of conclusie van uw zorgverlener? Het is niet mogelijk om deze aan te passen. U kunt wel laten weten hoe u denkt over de behandeling. Die informatie wordt dan toegevoegd aan uw medisch dossier.

U kunt ook een verzoek indienen om medische gegevens uit uw dossier te laten vernietigen. Vul hiervoor ook het formulier Aanvraagformulier wijziging/vernietiging van het medisch dossier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/slibizzw/aanvraagformulier-wijziging-vernietiging-van-het-medisch.pdf) in. Het ziekenhuis beoordeelt of uw gegevens vernietigd kunnen worden. 

Alleen patiënten of (wettelijk) vertegenwoordigers kunnen een verzoek indienen voor het wijzigen of vernietigen van gegevens in het medisch dossier. 

Let op! Wanneer uw verzoek tot wijziging/vernietiging wordt geaccepteerd, worden alleen de gegevens uit uw medisch dossier van het ziekenhuis gewijzigd/vernietigd. Om gegevens in andere dossiers (bijv. van de huisarts, fysiotherapeut etc.) te laten wijzigen/vernietigen, moet u hiervoor contact opnemen met de betreffende zorgverlener.  

Wilt u meer informatie over het recht op wijziging/vernietiging van uw medische gegevens? Bekijk dan de website van de Patiëntenfederatie Nederland(https://www.patientenfederatie.nl/)
 

Documenten die u moet inleveren 

Wilt u (delen) van uw medisch dossier wijzigen/vernietigen? Dan levert u de volgende documenten bij ons in: 

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/slibizzw/aanvraagformulier-wijziging-vernietiging-van-het-medisch.pdf);
  • Een veilige kopie van uw geldige legitimatiebewijs. 

Wilt u als wettelijk vertegenwoordiger (delen van) het medisch dossier van degene die u vertegenwoordigt laten wijzigen/vernietigen? Dan levert u de volgende documenten bij ons in: 

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/slibizzw/aanvraagformulier-wijziging-vernietiging-van-het-medisch.pdf);
  • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf;
  • Een kopie van het bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent. Het gaat dan om een beschikking van de rechtbank waarmee u tot mentor of curator benoemd bent of een schriftelijke volmacht die de patiënt heeft gegeven in de periode dat hij/zij nog wilsbekwaam was.

Wilt u als vertegenwoordiger (delen van) het medisch dossier laten wijzigen/vernietigen? Dan levert u de volgende documenten bij ons in: 

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/slibizzw/aanvraagformulier-wijziging-vernietiging-van-het-medisch.pdf);  
  • Een door de patiënt ondertekend machtigingsformulier; 
  • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van de patiënt;
  • Een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf.  

Veilig kopie identiteitsbewijs

Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe. Voor meer informatie over het maken van een veilige kopie van uw identiteitsbewijs verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs). Ook staat op de toelichting in het aanvraagformulier hoe u een veilige kopie van uw geldige identiteitsbewijs kunt maken. 

Afhandeling van uw verzoek tot inzage/kopie

U krijgt binnen de wettelijke termijn (4 weken) bericht van de Regiefunctionaris Medisch Dossier over de afhandeling van uw verzoek.

Als uw verzoek is geaccepteerd, laten we dit aan u weten. De gegevens in uw medisch dossier worden dan gewijzigd of vernietigd. 

Als na de beoordeling blijkt dat uw gegevens niet kunnen worden gewijzigd of vernietigd, krijgt u hierover bericht van de Regiefunctionaris Medisch Dossier.

We streven ernaar uw verzoek binnen 4 weken af te handelen. Deze termijn mogen we wettelijk gezien verlengen met 2 maanden. Als dit zo is, krijgt u hierover bericht van de Regiefunctionaris Medisch Dossier. 

Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om gegevens in het medisch dossier te wijzigen of vernietigen, ondanks dat hiervoor een wettelijke grondslag is.

Aanvraagformulier versturen 

Vul het aanvraagformulier in (zet ook uw handtekening) en mail het formulier naar: medischdossier@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto: medischdossier@zrt.nl).

Of stuur het per post naar:
Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. Regiefunctionaris Medisch Dossier, afdeling Juridische Zaken  
Postbus 6024
4000 HA TIEL

Vragen? 

Is er iets niet duidelijk of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar de Regiefunctionaris Medisch Dossier via medischdossier@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto: medischdossier@zrt.nl)