Verwijzers

Medisch Coördinerend Centrum CONNECT is de schakel tussen Ziekenhuis Rivierenland, haar medisch specialisten en de huisartsen en andere verwijzers in de regio Rivierenland.

Deze pagina is alleen bedoeld voor zorgverleners. Bent u patiënt kijkt u dan op deze pagina voor de juiste contactgegevens van uw polikliniek(https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/)

Hebt u een vraag over een specifieke patiënt, of wilt u een specialist spreken? Belt u dan met de centrale receptie van het ziekenhuis (0344-674911) of via de spoedlijn van het betreffende specialisme. 

Medisch Coördinerend Centrum CONNECT is de schakel tussen Ziekenhuis Rivierenland, haar medisch specialisten en de huisartsen in de regio Rivierenland.

De voornaamste taken zijn het initiëren en coördineren van eerstelijnsdiagnostiek en het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen de eerste en tweede lijn. CONNECT is actief bij het opzetten en begeleiden van ketenzorgprojecten, coördineert diagnostische voorzieningen, dient als loket voor vragen uit de eerste en tweede lijn, verzorgt nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen en organiseert scholingen voor huisartsen en specialisten.

Contact

Wilt u meer weten over onze taken of hebt u een specifieke vraag voor ons?  

U bereikt ons via 0344 - 67 38 23 of connect@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:connect@zrt.nl).

Ons adres

Postbus 6024, 4000 HA Tiel
President Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel

Meer informatie vind je op onze website

www.mcc-connect.nl/(https://mcc-connect.nl/)

 

 

Sandwichcursus 2024
Sandwichcursus

driedaagse nascholing voor zorgprofessionals

Bijeenkomst Geriatrie
Kennisavond geriatrie

Hoe voorkomen we grijze haren door vergrijzing

Meekijkconsult Intranet
Zorgdomein meekijkconsult

Digitaal advies van een specialist

Zorgverlenersportaal

Een beveiligd portaal voor externe zorgverleners

Digitaal aanvragen diagnostiek

Digitaal aanvragen diagnostiek

Laboratorium diagnostiek

Verwijzingen laboratorium diagnostiek algemeen

Informatiemateriaal eerstelijnszorg

Posters, downloads etc