Verwijzers (Connect)

Hebt u een vraag over een specifieke patient, of wilt u een specialist spreken? Belt u dan met de centrale receptie van het ziekenhuis (0344-674911) of via de spoedlijn van het betreffende specialisme.

Medisch Coördinerend Centrum CONNECT is de schakel tussen Ziekenhuis Rivierenland, haar medisch specialisten en de huisartsen in de regio Rivierenland.

De voornaamste taken zijn het initiëren en coördineren van eerstelijnsdiagnostiek en het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen de eerste en tweede lijn. CONNECT is actief bij het opzetten en begeleiden van ketenzorgprojecten, coördineert diagnostische voorzieningen, dient als loket voor vragen uit de eerste en tweede lijn, verzorgt nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen en organiseert scholingen voor huisartsen en specialisten.

Wilt u meer weten over onze taken of hebt u een specifieke vraag voor ons, dan zijn we zo te bereiken: 

Telefoonnummer (0344) 67 38 23  
Mailadres connect@zrt.nl  
Website www.mcc-connect.nl/  
Postadres Postbus 6024 4000 HA Tiel
Bezoekadres President Kennedylaan 1  4002 WP Tiel