Veelgestelde vragen digitaal aanvragen 1e lijns diagnostiek

Informatie over ZorgDomein

Waarom digitaal 1e-lijns diagnostiek aanvragen via ZorgDomein?
Hoe werkt het digitaal aanvragen via ZorgDomein?
Kan ik een order achteraf aanpassen?
Als ZorgDomein niet werkt, hoe moet er dan aangevraagd worden?
Kan ik in mijn HIS de verstuurde order inzien?

Algemene vragen

Vanaf wanneer kan ik digitaal onderzoek voor mijn patiënten aanvragen?
Wat kan ik zelf doen om het digitaal aanvragen voor te bereiden in mijn praktijk?
Welke eerstelijns zorgverleners kunnen gebruik maken van het digitaal aanvragen?
Voor welke diagnostiek kan ik digitaal gaan aanvragen?
Worden toegangstijden vermeld in ZorgDomein?
Wanneer is een patiëntbericht nodig?

Overgangsperiode

Wat gebeurt er als ik toch op papier aanvraag, wordt de patiënt dan wel geholpen in Ziekenhuis Rivierenland?
Welke onderzoeken kunnen er in deze overgangsperiode nog op papier aangevraagd worden?
Betekent het digitaal aanvragen hetzelfde als papierloos werken?
Bij jaarcontroles worden regelmatig Cyberlab aanvragen voor over 6-12 maanden aangevraagd. Hoe gaat dat met nieuwe systeem? Gaan deze verloren met overgang naar ZorgDomein? Wat kunnen huisartsen hier nu al voor ondernemen?
Kan ik nog op papier aanvragen, zo ja hoe lang nog?

Informatie voor de patiënt

Welke informatie moet ik als huisarts aan mijn patiënt meegeven?
Wat moet ik als huisarts doen met mijn niet-digitaal vaardige patiënten?
Wat verandert er voor mijn patiënt?

Uitslagen

Hoe ontvangt de huisarts de (kritische) uitslag van het onderzoek en binnen welke termijn?
Via Cyberlab is het mogelijk om uitslagen van medisch specialisten in te zien. Blijft dit mogelijk bij de overgang naar ZorgDomein?

Veelgestelde vragen - Laboratorium

Binnen welke termijnen ontvang ik de uitslag van het onderzoek?
Hoe worden kritische uitslagen doorgegeven?
Ik geef mijn patiënt meerdere aanvragen mee, hoe zijn deze te onderscheiden?
Hoe vraag ik een thuisprik aan?
Hoe vraag ik een CRP-sneltest aan?
Wat als ik een specifieke aanvraag niet kan vinden?
Hoe vraag ik citobepalingen aan?
Waar vind ik de ZorgDomein H-profielen?
Hoe muteer ik een labaanvraag?

Veelgestelde vragen - Radiologie

Welke onderzoeken kunnen digitaal aangevraagd worden voor radiologie?
Moet er nog een afspraak worden gemaakt?
Waar vind ik welk radiologisch onderzoek?
Hoe vraag ik mammadiagnostiek aan?
Zijn er nog wijzigingen in het aanbod of de dienstverlening?

Veelgestelde vragen - Microbiologie

Hoe vraag ik microbiologisch onderzoek aan?
Welke onderzoeken kunnen digitaal aangevraagd worden voor microbiologie?
Ik geef mijn patiënt meerdere aanvragen mee, hoe zijn deze te onderscheiden?
Wat als ik een specifieke aanvraag niet kan vinden?
SOA, waar staat dit en hoe vraag ik aan?

Tot slot

Mijn vraag staat er niet tussen, waar kan ik deze stellen?