Leren en ontwikkelen

Vanuit de afdeling Leren en Ontwikkelen dragen we bij aan de visie en missie van ons ziekenhuis. Dit doen we door het aanbieden van onder andere stageplaatsen en (vervolg) opleidingen. Voor stagiairs, artsen in opleiding en (nieuwe) medewerkers. Zodat jij als (toekomstig) professional blijft leren en je ontwikkelen.

Door bij ons een stage te lopen, of een opleiding te volgen draag je bij aan onze visie ‘een gezonde regio waar de mensen op ons kunnen rekenen’. Want we leren samen van en met elkaar om de zorg aan de patiënt te verbeteren. Jij wordt een goede professional en de patiënt ontvangt de beste zorg.

Wij bieden je een afwisselende stage- of opleidingsplaats. Met professionele begeleiding waarin jij de ruimte krijgt om te leren. Tijdens je stage of opleiding wordt je gekoppeld aan een mentor op de afdeling. Hij/ zij ondersteunt en coacht je waar dat nodig is. Je hebt de regie over je eigen leerproces en geeft dit vorm binnen de kaders van de opleiding en/ of stageplaats.