Leren en ontwikkelen

Ziekenhuis Rivierenland is een dynamische organisatie. Door natuurlijk verloop, organisatiewijzigingen en veranderende omstandigheden om ons heen, hebben we bijna voortdurend behoefte aan nieuw personeel. Naast een prettige, uitdagende werkplek bieden wij onze medewerkers diverse opleidingsmogelijkheden. Hiervoor werken we samen met verschillende scholen.

Heb je vragen over leren en ontwikkelen bij Ziekenhuis Rivierenland? Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om stage te lopen. Dan kun je contact opnemen met onze praktijkbegeleiders, zie onderstaande contact gegevens.