Antibiotica voor BRMO's

Antibiotica zijn geneesmiddelen. Ze worden gebruikt wanneer je een infectie hebt door een bacterie. Voor infecties door een virus werken antibiotica niet. Als je antibiotica vaak gebruikt, dan kunnen bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden. De antibiotica kunnen hun werk dan niet meer doen en het wordt moeilijker om weer beter te worden. Daarom is het belangrijk dat artsen alleen antibiotica voorschrijven als dat echt nodig is. En dat patiënten antibiotica op de juiste manier gebruiken.

Afdeling

Ziekenhuishygiƫne en Infectiepreventie

Lees meer

Meer over

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer beter te worden is soms een antibioticumkuur nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor kunnen worden. U kunt zelf niet resistent worden tegen antibiotica. Wel kunnen bacteriën die bij u een infectie veroorzaken resistent zijn of worden tegen antibiotica.

Wat kunt u zelf doen om resistentie te voorkomen?

  • Gebruik alleen antibiotica als de arts dit nodig vindt.
  • Gebruik alleen de voorgeschreven antibiotica.
  • Neem de dagelijkse hoeveelheid antibiotica zorgvuldig en op het voorgeschreven tijdstip in.
  • Maak de antibioticakuur altijd helemaal af.
  • Stop de antibioticakuur alleen na overleg met uw huisarts.
  • Gebruik geen oude restjes antibiotica, niet van uzelf en ook niet van anderen.
  • Slik in het buitenland niet zomaar antibiotica die u zonder recept kunt kopen. Ga eerst naar een arts in het land waar u bent of bel uw huisarts in Nederland.

Behandeling

BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-organisme. BRMO is een verzamelnaam voor verschillende resistente bacteriën. Wanneer een bacterie tot een BRMO behoort, dan betekent dit dat de bacterie ongevoelig (resistent) is voor een of meerdere soorten antibiotica die normaal wel zouden werken. De bekendste BRMO is MRSA. Andere voorbeelden zijn ESBL of andere resistente bacteriën, VRE en CPE.

Als u ziek wordt door een BRMO, dan kunt u niet genezen met antibiotica die normaal wel zouden werken. U heeft dan speciale antibiotica nodig. Het is belangrijk dat deze speciale antibiotica niet te vaak gegeven worden omdat de kans bestaat dat ook deze antibiotica niet meer gaan werken. U wordt van een BRMO-bacterie niet sneller ziek dan van een bacterie die wel behandeld kan worden met normale antibiotica.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige. 

Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie. Gebruik het contactformulier of bel via (0344) 67 49 11 (centraal nummer).