Ascitesdrainage

Uw behandelende arts heeft u verwezen naar de afdeling radiologie voor een ascitesdrainage. Ascites is de medische term voor vocht in de buikholte. Bij een ascitesdrainage prikt de  radioloog de buik holte aan en brengt een dun slangetje (drainagecatheter) in, zodat het vocht kan weglopen.

Afdeling

Radiologie

Lees meer

Voorbereiding

Voor de ascitesdrainage wordt u of bent u al in het ziekenhuis opgenomen op een verpleegafdeling. Er wordt bij u bloed afgenomen op de dag vóór de behandeling om te kijken naar de stollingswaar de van uw bloed. Gebruikt u bloedverdunnende middelen, dan vertelt uw behandelende arts u wanneer u met deze middelen moet stoppen en wanneer u het gebruik  hiervan weer kunt hervatten. Vier (4) uur voor het onderzoek mag u niets meer eten, drinken of roken. Uw medicijnen mag u met een slokje water innemen.

Behandeling

U wordt in bed naar de echografiekamer van afdeling radiologie gebracht. De assistente van de echografiekamer geeft u uitleg ov er het verloop van het onderzoek. Het aanprikken van de buik wordt in bed gedaan. Met behulp van echografie maakt de radioloog beelden van uw buik en bepaalt hiermee de plaats, waar de drainagecatheter het best kan worden ingebracht. Als de aan te prikken plaats is bepaald, wordt ter plaatse de huid verdoofd. Dit prikje kan wat vervelend en soms koud of branderig aanvoelen. Nadat de verdoving is  ingewerkt, zal de radioloog een klein sneetje in de huid maken, zodat de drainagecatheter (dun slangetje) wat makkelijker kan wo rden ingebracht. Nadat de drainagecatheter is  geplaatst, kan het vocht erdoor weglopen. Aan de drainagecatheter wordt een opvangzak bevestigd.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na behandeling

U wordt weer in bed teruggebracht naar de verpleegafdeling. Op de afdeling zal gecontroleerd worden of het vocht goed afloopt. Uw behandelende arts bepaalt wanneer het slangetje  verwijderd kan worden. Het wondje wordt op de verpleegafdeling behandeld.