Azathioprine (Imuran®); Mercaptopurine (Purinethol®)

Uw behandelend arts heeft u azathioprine voorgeschreven voor de behandeling van uw chronische darm aandoening (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). Op deze pagina willen wij u graag belangrijke informatie geven voor een goed en veilig gebruik van het geneesmiddel. Azathioprine wordt in het lichaam omgezet in Mercaptopurine dat ook in medicijnvorm bestaat. Het is beperkter beschikbaar en kan worden voorgeschreven als Azathioprine niet wordt verdragen. Wat hieronder geschreven staat over Azathioprine geldt ook voor Mercaptopurine.

Afdeling

Interne geneeskunde

Lees meer

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u die stellen tijdens het bezoek aan uw internist of MDLverpleegkundige. U kunt een mail sturen naar de Maag-, Darm- en Leververpleegkundige of telefonisch contact opnemen met polikliniek Interne Geneeskunde. Zij zullen uw vraag neerleggen bij uw behandelend internist. 

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen via de dienstdoende huisarts, zij kunnen de dienstdoende internist bereiken.