Behandelbeperking en reanimatie

Wanneer u in Ziekenhuis Rivierenland wordt opgenomen, zal uw arts met u spreken over behandelbeperkingen en het wel of niet reanimeren. Wij doen er alles aan om patiënten te genezen. Toch kunnen er redenen zijn om over behandelbeperkingen en reanimeren te praten. Bijvoorbeeld als u zelf niet wilt dat bepaalde behandelingen worden toegepast, of als de arts bepaalde behandelingen (medisch) niet meer zinvol vindt.

Afdeling

Intensive Care (IC)

Lees meer

Meer over

Wat is reanimeren?

Reanimeren is een behandeling die wordt toegepast bij het plotseling stoppen van de ademhaling en/of een hartstilstand. Reanimatie bestaat uit hartmassage, kunstmatige beademing en bloedsomloop stimulerende medicijnen.

Wat zijn behandelbeperkingen?

Van behandelbeperkingen is sprake wanneer u met uw arts afspraken maakt over de grenzen die aan uw behandeling gesteld worden.

Ziekenhuis Rivierenland wil voor zover mogelijk rekening houden met uw wensen rondom behandelbeperking en het wel of niet reanimeren. Daarom is het belangrijk dat u van tevoren goed over dit onderwerp nadenkt.

Lees meer informatie in de folder Reanimatie en behandelbeperking

Contact

U kunt met uw vragen altijd terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundigen in het ziekenhuis.