Behandeling van hoofdpijn

Occipitalis neuralgie is pijn in het achterhoofd. Deze pijn zit meestal aan één kant van het achterhoofd. De pijn wordt veroorzaakt door de zenuw ‘occipitalis’. Deze zenuw heeft twee takken; een grote tak (major) en een kleine tak (minor). (Zie 4 en 5 in de tekening). De zenuwpijn kan worden verminderd door een injectie met medicijnen (lokale verdoving met corticosteroïden). Uw pijn kan ook behandeld worden met gepulseerde radiofrequente stroom (PRFstroom). Daardoor kan de zenuw geen pijn meer doorgeven.

Afdeling

Pijngeneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

 • U hoeft geen speciale kleding mee te nemen voor deze behandeling.
 • U kunt gewoon eten voordat de behandeling begint. Ook uw medicijnen kunt u gewoon innemen. Dit geldt niet voor bloedverdunners.
 • Bent u ziek of heeft u koorts op de dag van de behandeling? De behandeling kan dan niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.
 • U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis.

Wat willen we van u weten voor de behandeling?

 • Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor de behandeling.
 • Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling kan doorgaan.
 • Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen of voor latex? Geef dit voor de behandeling aan ons door.
 • Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving? Geef dit voor de behandeling aan ons door.
 • Heeft u een pacemaker/ICD? Geef dit vooraf aan uw behandelaar door. In overleg met u worden dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen.

Behandeling

De behandeling gebeurt op de polikliniek Pijnbestrijding. De assistente brengt u naar de behandelruimte. U neemt plaats op een stoel of op de behandeltafel. De pijnspecialist geeft de juiste plaats aan met een viltstift op de huid. Uw huid wordt rondom deze plaats ontsmet met een koude doorzichtige vloeistof. De pijnspecialist zoekt met elektrische stroompjes de zenuw op. U krijgt hierbij een prikkelend gevoel. Als u dit voelt, zegt u dit tegen de behandelend pijnspecialist. Wacht niet tot dit gevoel pijnlijk wordt. De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuw is. Als de naald goed zit, krijgt u verdoving en corticosteroïden (ontstekingsremmer, pijnstiller) toegediend. De verdoving kan enkele uren duren. U kunt ook een PRF-behandeling krijgen. Via een naald wordt een elektrisch stroompje bij de zenuw gegeven. De zenuw wordt door de stroom verwarmd. Hierdoor zal de zenuw minder pijn doorgeven. U gaat terug naar de rustkamer. Na een half uur komt de pijnspecialist bij u langs. Hij of zij vraagt of de pijn door de injectie minder is geworden.

Na behandeling

Na de behandeling kunt u een afspraak maken met uw pijnspecialist. Plan dit ongeveer zes weken na de behandeling. Tijdens de controleafspraak bespreekt de pijnspecialist met u het resultaat van de behandeling. Ook wordt besproken of er een vervolgbehandeling nodig is.

Lees voor meer informatie de folder 'Behandeling van de pijn in uw achterhoofd'.

Contact

Heeft u vragen direct na de behandeling?

 • Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp (0344) 67 42 54.
 • Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. Uw behandelend pijnspecialist geeft u graag meer informatie.