Behandeling van natte maculadegeneratie met Avastin

De oogarts heeft bij u de diagnose natte maculadegeneratie (zie folder maculadegeneratie) gesteld. In overleg met u is besloten om dit te behandelen met intravitreale Avastin injecties.

Afdeling

Oogheelkunde

Lees meer

Meer over

Avastin is een geneesmiddel met vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) remmende werking. VEGF heeft invloed op het ontstaan van natte maculadegeneratie. Avastin onderdrukt hierdoor de activiteit van natte maculadegeneratie. Helaas wordt de maculadegeneratie hiermee niet genezen, maar tijdelijk afgeremd. Het geneesmiddel Avastin is wel geregistreerd voor de behandeling van bepaalde vormen van dikke darm- en borstkanker.

 

Bij deze klachten met spoed contact opnemen

  • Ernstige ontsteking: zeldzaam. De kenmerken zijn een erg rood pijnlijk oog en lichtgevoeligheid.
  • Netvliesloslating: zeldzaam. Hierbij zijn plotselinge achteruitgang van het gezichtsvermogen, uitval van gezichtsveld en lichtflitsen kenmerken.
  • Glasvocht-macula bloeding: zeldzaam. Het zicht wordt hierbij plotseling slechter.

Contact

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. Buitenkantooruren kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis.

  • Polikliniek Oogheelkunde, Tiel (0344) 67 40 59 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
  • Spoedeisende Hulp (0344) 67 42 54 - bij drukkende maar niet direct spoedeisende vragen
  • Spoedeisende Hulp (0344) 72 66 66 - bij spoedeisende vragen