Bekkenfysiotherapie bij een hersteloperatie van een tijdelijk stoma

Bekkenfysiotherapie is een behandelwijze waarbij u leert het bekken met de bekkenbodemspieren beter te voelen en bewuster te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet goed kunt zien, is het soms moeilijk om ze goed te trainen. De bekkenbodemspieren bevinden zich aan de onderzijde van het bekken. De bekkenbodem is een soort plaat die bestaat uit spieren en bindweefsel. Het bindweefsel kunt u niet trainen, maar de spieren wel.

Afdeling

Fysiotherapie

Lees meer

Behandeling

Tijdens het consult bekkenfysiotherapie krijgt u uitleg over de ligging en werking van de bekkenbodemspieren en zal er een inwendig onderzoek via de anus plaatsvinden om de kwaliteit van de bekkenbodemspier te beoordelen. Met de informatie die de therapeut uit dit onderzoek verkrijgt, wordt een oefenprogramma voor de bekkenbodemspieren opgesteld. Het is van belang dat de spieren in optimale conditie zijn als het stoma wordt opgeheven. Een goede bekkenbodemfunctie kan u helpen aandrang voor ontlasting te beheersen, ongewenst ontlastingsverlies te voorkomen en een goede passage van de ontlasting te bevorderen.

U krijgt tijdens het consult ook een ontlasting dagboekje mee. Dit kunt u ongeveer twee weken na de hersteloperatie gaan invullen. Vier weken na de hersteloperatie willen wij u graag met het dagboek op de afdeling fysiotherapie terug zien. Wij verzoeken u zelf een afspraak bij uw bekkenfysiotherapeut te maken. Samen met u wordt gekeken naar het ontlastingspatroon en worden eventuele klachten in kaart gebracht. Alleen indien verdere begeleiding nodig is worden er vervolgafspraken gemaakt.

Contact

Voor het maken van een afspraak of het krijgen van meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie.

  • Fysiotherapie (0344) 67 43 36 - maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
  • Mail ons Fysiotherapiezrt@zrt.nl