Beschermende maatregelen chemotherapie (cytostatica)

U hebt mondeling en schriftelijk informatie ontvangen, over de behandeling met chemotherapie, van uw behandelend arts of uw verpleegkundige. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die cytostatica (het meervoud van cytostaticum) worden genoemd. Deze pagina geeft informatie over beschermende maatregelen in de thuissituatie, bij de behandeling met chemotherapie. Deze pagina is algemeen van aard en gaat niet in op specifieke details betreffende de situatie van de patiënt. 

Afdeling

Oncologische dagbehandeling

Lees meer

Contact

We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn op deze pagina. Wanneer u vragen heeft die van toepassing zijn op uw situatie, raden wij u aan om deze te stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundige.