Borstvoeding tijdens de eerste weken

Ziekenhuis Rivierenland hanteert de visie dat borstvoeding als beste start wordt beschouwd voor bijna alle kinderen. Verpleegkundigen voeren een stimulerend beleid om borstvoeding een optimale kans te bieden. Ouders die de keuze hebben gemaakt om borstvoeding te gaan geven kunnen rekenen op deskundige informatie, instructie en begeleiding.

Afdeling

Verloskunde (geboortezorg)

Lees meer

Lees meer informatie in de folder Borstvoeding van het voedingscentrum. 

Contact

Bij vragen of problemen (ná het ontslag uit het ziekenhuis) kun je altijd contact opnemen met onderstaand hulpverlenende instanties.

  • Vereniging borstvoeding natuurlijk​ (0343) 57 66 26  
  • La Leche League (0111) 41 31 89 of kijk op www.lalecheleague.nl
  • Stichting thuiszorg Tiel (0900) 84 33

Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Verloskunde (geboortezorg).

  • Verloskunde (geboortezorg) (0344) 67 40 45 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags