Chemoradiatie bij endeldarmkanker

Uw behandelend arts heeft een behandeling voorgesteld waarbij u gedurende een bepaalde periode radiotherapie (bestraling) krijgt in combinatie met chemotherapie tabletten. In de onderstaande folder geven we u meer uitleg over de opzet van deze behandeling en de mogelijke bijwerkingen.

Afdeling

Oncologische dagbehandeling

Lees meer

Meer over

Een neo-adjuvante behandeling is een behandeling die gegeven wordt vóór een operatie. Adjuvant betekent: aanvullend. Neo betekent vóór een operatie. Doel van deze neo-adjuvante behandeling is:

  • de tumor verkleinen. Hierdoor kan de chirurg de tumor beter weghalen, zodat een minder ingrijpende operatie mogelijk is;
  • heel kleine, onzichtbare uitzaaiingen (micrometastasen) te vernietigen.

Voorbereiding

De behandeling die u krijgt is een combinatie van chemotherapie-tabletten en bestraling. We noemen deze behandeling chemoradiatie.

Behandeling

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die cellen doden en/of de celdeling remmen. Deze medicijnen verspreiden zich via het bloed door uw lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen de kankercellen bereiken. De chemotherapie die u krijgt heet capecitabine en wordt door middel van tabletten toegediend. Capecitabine maakt de tumorcellen ook gevoeliger voor de bestraling. De bestraling vindt plaats in een bestralingscentrum, meestal in het UMC Utrecht. Lees daarom ook de informatie die u van het bestralingscentrum ontvangt goed door.

Na behandeling

Lees meer over bijwerkingen in de onderstaande folder.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw arts of MDL-verpleegkundige.

  • Interne Geneeskunde (0344) 67 40 53 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags