Cognitieve gedragstherapie bij insomnie

Als de slapeloosheid langer dan drie maanden speelt, minimaal drie keer per week optreedt en veel klachten overdag geeft, noemen we dit ‘chronische insomnie’. Dit kan zijn niet in slaap vallen, niet kunnen doorslapen en/of veel te vroeg wakker worden. In Nederland komt langdurige slapeloosheid vaak voor: bij elf tot zestien procent van de mensen, dat is meer dan 2,5 miljoen mensen. U bent dus zeker niet de enige!

Afdeling

Slaapcentrum

Lees meer

Meer over

De slapeloosheid kan ontstaan als reactie op een medisch probleem, een stressvolle levensgebeurtenis of een psychische stoornis, zoals een depressie, burn-out of een angststoornis. Als hier sprake van is, dan is het verstandig om eerst het lichamelijke of psychische probleem te behandelen. Het kan ook zijn dat er geen duidelijke oorzaak is voor het ontstaan van de slapeloosheid of dat er een erfelijke aanleg aanwezig is.

Het slechte slapen wordt vaak in stand gehouden door een combinatie van allerlei factoren die elkaar versterken, zoals bijvoorbeeld:

  • negatieve gedachten over de slaap;
  • moeite hebben met ontspannen;
  • het compenseren van slechte nachten door bijvoorbeeld langer in bed te blijven liggen of overdag te slapen.

Ondanks dat de oorzaak van de slapeloosheid wellicht al is verdwenen, zorgen deze factoren ervoor dat de slapeloosheid blijft bestaan. Er is een vicieuze cirkel ontstaan.

Behandeling

Ziekenhuis Rivierenland biedt voor patiënten van het Slaapcentrum cognitieve gedragstherapie bij insomnie groepsgewijs aan. De ervaring is dat behandeling in groepen het behandelresultaat ten goede komt.

De behandeling is bedoeld voor volwassenen (vanaf 18 jaar) die last hebben van langdurige slaapproblemen en die bereid zijn te werken aan het verbeteren van hun slaap. De groep bestaat uit gemiddeld vijf deelnemers. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. De behandeling bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Zes weken na afronding volgt een follow-up bijeenkomst. Elke zes weken start een nieuwe groep. Voorafgaand aan deelname vindt een kort kennismakingsgesprek plaats met een van de psychologen.

Bent u geïnteresseerd in deelname? Dan kunt u in overleg met de neuroloog aangemeld worden voor deze behandeling. U wordt dan doorverwezen en krijgt een uitnodiging van de afdeling Medische Psychologie.