CVA-nazorgpolikliniek

U heeft onlangs een TIA of een beroerte gehad en bent opgenomen geweest op de verpleegafdeling van Ziekenhuis Rivierenland. Vaak worden problemen die ontstaan door de gevolgen van een beroerte pas na enige tijd echt duidelijk. U en uw verwanten kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. Ook gedrags- en karakterveranderingen kunnen vragen en problemen oproepen.

Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de CVA-nazorgpolikliniek. Bij uw ontslag van de afdeling krijgt u een afspraak mee voor dit verpleegkundig spreekuur. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op deze polikliniek. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige.

Afdeling

Neurologie

Lees meer

Contact

Tevens is er een mogelijkheid om gebruik te maken van ons telefonisch spreekuur. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan zijn wij elke vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur bereikbaar op onderstaand telefoonnummer.

  • Polikliniek Neurologie (0344) 67 38 05 (alleen op woensdag).