(Dag)opname kind

De oogarts heeft met u afgesproken dat uw kind een (dag)opname voor een onderzoek of behandeling in narcose moet ondergaan. Omdat het voor niemand prettig is als uw kind op de afgesproken dag om veiligheidsredenen niet kan worden geholpen is het belangrijk dat de volgende regels in acht genomen worden.

Afdeling

Oogheelkunde

Lees meer

Meer over

Besmettingsgevaar

In verband met besmettingsgevaar is het van belang dat uw kind twee weken voor de ingreep geen contact heeft met kinderen die zelf, of in hun directe omgeving, kinderziekten hebben.

Medicijnen

Een week voor de ingreep mag u uw kind geen acetyl-salicylzuur (zoals in: Sinaspril, Aspirine en in vele andere middelen tegen pijn en/ of koorts) geven, omdat dit een verhoogde kans op nabloedingen geeft. Gebruikt uw kind andere medicijnen waarover u twijfelt, overlegt u dit dan met de polikliniekassistente.

Verkoudheid/koorts

Wilt u, als uw kind binnen een week voor de ingreep hoest, plotseling verkouden is geworden of koorts heeft, contact opnemen met de kinderafdeling van het ziekenhuis of de polikliniekassistente in Tiel.
Het is belangrijk om voor uw kind een pyama (en een tandenborstel) mee te brengen. Uw kind mag ook een lievelingsknuffel meenemen.

Eén week voor de geplande opname krijgt u per post een uitnodiging om samen met uw kind een algemene voorlichting bij te wonen. Deze vindt plaats op donderdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur in de Zuster Judithzaal, van Ziekenhuis Rivierenland.
Om de kans op infecties van de ogen te verminderen is het van belang de ogen van uw kind voor de opname in te druppelen.

Voorbereiding

De dag voor opname begint u met het indruppelen van de ogen van uw kind met chlooramfenicol; 3x daags 1 druppel in beide ogen. Tevens kunt u de dag vóór de opname tussen 14.00 en 14.30 uur de afdeling Opname- bellen om te horen hoe laat uw kind verwacht wordt.

‘s Morgens voor de opname herhaalt u het druppelen in beide ogen nog 1x. Op de dag van de ingreep moet uw kind nuchter blijven vanaf 12 uur ‘s nachts. Dit betekent dat uw kind vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken (ook geen water). Een lege maag is namelijk nodig om te voorkomen dat de maaginhoud bij een lichte narcose in de mond kan terugvloeien en bij een volgende inademing in de longen terecht kan komen.

Behandeling

Beide ouders mogen aanwezig zijn bij de opname. Een van de ouders mag mee naar de operatieafdeling en daar blijven totdat uw kind in slaap is gebracht. Hierna mag u op de kinderafdeling wachten tot de ingreep heeft plaatsgevonden en uw kind weer wakker is. Als het voor u moeilijk is om te blijven kunt u, na overleg met de verpleegkundige, naar huis. U wordt in verband met plaatsgebrek verzocht geen andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis.

Na behandeling

Na de ingreep gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Als uw kind wakker is komt het weer op de kinderafdeling terug, en kan spoedig daarna naar huis. Wanneer uw kind na het onderzoek of de behandeling uit het ziekenhuis ontslagen wordt, dient u thuis door te gaan met druppelen;

  • 3x daags indruppelen van beide ogen tot aan de eerstvolgende controle-afspraak.
    Deze controle-afspraak krijgt u mee van de verpleegafdeling. Een dag na het onderzoek of de behandeling mag uw kind weer naar school. Tot 6 weken na de ingreep mag uw kind niet zwemmen ter voorkoming van mogelijke infecties. Mocht uw kind 1-2 dagen na de ingreep koorts of in toenemende mate pijn krijgen aan de ogen dan moet u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Contact

 

  • Polikliniek Oogheelkunde, Tiel (0344) 67 40 59 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur