Dagbehandeling kind

Binnenkort wordt uw kind opgenomen in ons ziekenhuis voor een behandeling door de kaakchirurg. Uit ervaring weten wij dat een ouder/verzorger die goed op de hoogte is, zijn kind het beste tot steun kan zijn. Daarom vindt u in deze folder informatie over de behandeling van uw kind.

Afdeling

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Lees meer

Meer over

Medicijnen

Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, mag het kind deze gewoon met een slokje water innemen (tenzij de arts hierover andere afspraken met u hebt gemaakt).

Contact

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:

  • Telefoonnummer (0344) 67 40 74
  • Dagelijks na 16.30 uur, op vrijdag of in het weekend: telefoonnummer (0344) 67 49 11.