Dagbehandeling kind

Binnenkort wordt uw kind opgenomen in ons ziekenhuis voor een behandeling door de kaakchirurg. Uit ervaring weten wij dat een ouder/verzorger die goed op de hoogte is, zijn kind het beste tot steun kan zijn. Daarom vindt u in deze folder informatie over de behandeling van uw kind.

Afdeling

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Lees meer

Meer over

Medicijnen

Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, mag het kind deze gewoon met een slokje water innemen (tenzij de arts hierover andere afspraken met u hebt gemaakt).

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) via onderstaand nummer. In het weekend kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis. 

  • Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) (0344) 67 40 74 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags
  • Ziekenhuis Rivierenland Algemeen (0344) 67 49 11 - 24 uur per dag