EMDR bij Tinnitus

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een erkende en wetenschappelijk goed onderbouwde, psychologische behandeling, die vaak wordt toegepast in de behandeling na traumatische ervaringen. 

Afdeling

Psychologie

Lees meer

Meer over

Waarom EMDR bij tinnitus?

Onze hersenen kunnen wennen aan geluid. Ook aan onaangename geluiden, zoals tinnitus. Het geluid verdwijnt dan naar de achtergrond, zoals ook bij mensen zonder tinnitus. Door nare ervaringen of overbelasting kunnen de hersenen als het ware in een ‘alarm’ stand gaan staan, waardoor gewenning niet kan plaatsvinden. Door deze nare ervaringen te behandelen met EMDR kan het brein tot rust komen en kan de tinnitus naar de achtergrond verdwijnen.

Werkt EMDR bij tinnitus?

Ziekenhuis Rivierenland, afdeling Medische Psychologie, heeft in 2016-2017 een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij deelnemers zes behandelingen van 90 minuten kregen met EMDR. Ruim de helft van de deelnemers heeft baat bij de behandeling gehad. Onlangs zijn deze resultaten gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Het is voor het eerst dat EMDR bij tinnitus wetenschappelijk onderzocht werd. Het is een klein onderzoek geweest, wat zeker herhaald dient te worden voordat we kunnen zeggen dat dit een goede methode is voor vermindering van tinnitus klachten. Maar de deelnemers aan het onderzoek, die nu minder last van hun tinnitus hebben, zijn er in elk geval erg blij mee. Het werkt dus niet (voldoende) bij iedereen, maar het is zeker zinvol om te kijken of de last die u heeft van de tinnitus kan verminderen.


Hoe kunt u verwezen worden?

Als u in aanmerking wilt komen voor een behandeling met EMDR op onze afdeling Medische psychologie dan moet u eerst verwezen worden door uw huisarts naar onze KNO arts.  De KNO arts kan u doorsturen naar de afdeling Medische Psychologie voor verdere behandeling, eventueel met EMDR. Het is echter voorlopig niet meer mogelijk om u te laten doorverwijzen voor deze behandeling.

Is er een wachttijd voor behandeling?

Let op! Helaas is door de overweldigende belangstelling de wachttijd voor behandeling van Tinnitus met EMDR op de afdeling Medische Psychologie enorm toegenomen. U moet rekening houden met 9 maanden tot een jaar voordat u kunt worden opgeroepen. Hierdoor is besloten geen nieuwe verwijzingen meer aan te nemen. De patienten die nu nog op de wachtlijst staan worden nog wel uitgenodigd voor behandeling, maar dienen rekening te houden met een zeer lange wachttijd. 

Behandeling

Hoe ziet de behandeling van EMDR bij tinnitus er uit?

De behandeling van tinnitus vindt op dezelfde wijze plaats als in onderstaand filmpje.

Er wordt gewerkt met oogbewegingen. Nare ervaringen rondom (het ontstaan en verergering van) de tinnitus en worden behandeld met EMDR. Meestal zijn ongeveer zes sessies van 90 minuten voldoende om effect te verwachten. Zo nodig worden meer sessies ingezet.

Waar wordt EMDR bij tinnitus nog meer gegeven?

Vrijgevestigde psychologen, die ervaring hebben met EMDR bij tinnitus, kunnen deze behandeling ook toepassen. Op www.emdr.nl kunt u kijken welke EMDR-therapeuten in uw omgeving praktijk houden en met hen overleggen of zij u willen/ kunnen behandelen. Ook kunt u bij uw eigen ziekenhuis opvragen of zij een afdeling Medische Psychologie hebben waar tinnitus behandeld wordt.

Contact

Wij hopen dat deze informatie uw vragen beantwoordt heeft. Mocht u meer informatie wensen of vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via medischepsychologie@zrt.nl.