Ergotherapie na een amputatie

Het doormaken van een beenamputatie heeft grote impact op het dagelijks leven. Immers, alles wat u gewend was staand en lopend te doen, zal nu moeilijker gaan of op een andere manier moeten worden uitgevoerd. De ergotherapeut in het ziekenhuis is zowel betrokken in de klinische fase (gedurende uw ziekenhuis opname) als in de poliklinische revalidatie behandeling die eventueel aansluitend aan de ziekenhuisfase plaatsvindt. 

Afdeling

Ergotherapie

Lees meer

Meer over

De ergotherapeut brengt mogelijkheden en beperkingen in kaart en traint met u de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn om weer te kunnen uitvoeren. Dit kan zijn vanuit de rolstoel, of staand en lopend met een beenprothese. Dit alles gebeurd in nauw contact met andere disciplines, waaronder voornamelijk de fysiotherapeut.

Ook kan de ergotherapeut u helpen bij het regelen  van verschillende voorzieningen via de gemeente of zorgverzekering die u eventueel nodig heeft, zoals een rolstoel, een scootermobiel of een douchezitje. Bij al deze punten kijkt de ergotherapeut vooral naar wat u graag weer wilt oppakken aan activiteiten.

Contact

Voor het maken van een afspraak of het krijgen van meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ergotherapie.