Ernstige Sepsis/Septische shock

Uw partner, familielid of bekende is opgenomen op de Intensive Care afdeling met een ernstige sepsis/septische shock. Deze folder infor.meert u over dit syndroom.

Afdeling

Intensive Care (IC)

Lees meer

Meer over

Sepsis (bloedvergiftiging) is een ernstig ziektebeeld, waaraan mensen kunnen overlijden. Dit ziektebeeld kan plotseling ontstaan en iemand wordt in korte tijd ernstig ziek. Het is een infectie, meestal veroor.zaakt door een bacterie. Andere verwekkers zijn schimmels, gisten of virussen. Door een ontsteking, bijvoorbeeld een longontsteking of een urineweginfectie, is het mogelijk dat bacteriën in de bloedbaan komen. Ernstige sepsis/septische shock heeft gevolgen voor het hele lichaam. Symptomen kunnen zijn: snelle ademhaling, snelle hartslag, lage bloeddruk, koude rillingen, acuut veranderd bewustzijn, koorts of een te lage lichaamstemperatuur. Shock is een syndroom waarbij de doorbloeding van lichaams weefsels is verstoord, waardoor er een verzuring ontstaat van het lichaam en organen kunnen uitvallen. Dit is een gevaarlijke situatie, omdat lichaamscellen kunnen afsterven. De behandeling van ernstige sepsis/septische shock is gericht op het vinden en bestrijden van de oorzaak en zorgen voor een doorbloeding van de weefsels.

Behandeling

De voorgeschiedenis van de ziekte is belangrijk om de oorzaak van de ernstige sepsis/septische shock te achterhalen en artsen en verpleegkundigen zullen u hierover vragen stellen. De situatie kan voor iedereen anders zijn. Bij opname vindt er bloedonderzoek plaats en worden er kweken uit het bloed afgenomen om de verwekker op te sporen. Er wordt direct gestart met antibiotica en verder kunnen er kweken afgenomen worden van urine, slijm (sputum) en van eventuele wonden.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de Intensive Care helpen u graag.

  • Intensive Care (0344) 67 44 02