Geboorte en afscheid

Wij willen u informeren over het verloop rondom uw bevalling als uw baby voor, tijdens of direct na de geboorte is overleden.

Afdeling

Verloskunde (geboortezorg)

Lees meer

Meer over

Wanneer in de zwangerschap wordt vastgesteld, dat de baby is overleden, wordt u zo spoedig mogelijk gezien door de gynaecoloog in het ziekenhuis. Door middel van een echo wordt (nogmaals) bevestigd, dat de baby is overleden. Soms is met de echo al direct de oorzaak van overlijden te zien. De gynaecoloog of verloskundige geeft u informatie over de bevalling en er wordt een datum en tijd afgesproken wanneer u op de afdeling verwacht wordt. Dit is meestal enkele dagen nadat is vastgesteld dat de baby is overleden, om u en uw naasten de tijd te geven dit nieuws door te laten dringen en u voor te bereiden op de bevalling en het afscheid daarna. Medisch gezien heeft een gewone (vaginale) bevalling absoluut de voorkeur. In overleg met u kan al worden gestart met onderzoek naar de oorzaak van overlijden.

We bieden in het boekje 'Geboorte en Afscheid' informatie over de bevalling als uw kindje overleden is en de periode erna.  

Dit boekje kan slechts een aanvulling zijn op gesprekken die u met uw arts, met anderen en met elkaar zult voeren. De hulp en steun uit uw omgeving heeft u het meest nodig en deze kan door dit boekje niet vervangen worden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verloskunde (geboortezorg).

  • Verloskunde (geboortezorg) (0344) 67 40 45 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur 's middags