Handleiding zelfdoseren Acenocoumarol

Deze instructie is speciaal geschreven voor trombosedienstcliënten die, na te hebben geleerd zelf de controletest (INR = International Normalized Ratio) te doen, ook zelf hun dosering willen gaan vaststellen. In deze handleiding komen achtereenvolgens aan de orde:

  • De algemene uitgangspunten;
  • Een beschrijving van het door u gebruikte antistollingsmiddel;
  • De methode waarmee u de dosering én het moment van de volgende controle kunt vaststellen.

Afdeling

Trombosedienst

Lees meer

Meer over

In de regel streven we naar één controle per drie weken. Dit is veilig genoeg bij een stabiele instelling en vaak genoeg om de vaardigheid van meten en doseren bij te houden. In bijzondere omstandigheden en/of een instabiele INR (International Normalized Ratio) kan het nodig zijn vaker te meten, bijvoorbeeld elke week of om de twee weken. Hooguit in zeer speciale gevallen heeft het zin vaker dan één keer per week te meten. Doet u dit bij voorkeur in overleg met ons. Teveel meten leidt nogal eens tot teveel dosiswisselingen en daarmee tot een instabiele INR.

Lees meer informatie in de folder Zelfcontrole trombosedienst Acenocoumarol

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u via onderstaande telefoonnummers contact opnemen.

Op werkdagen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer (0344) 67 38 45, spreekt u voor 12.00 uur een boodschap in dan bellen we u terug.
Voor spoedgevallen in het weekend kunt u bellen naar (0344) 67 38 00. 

U kunt ons ook via Portavita bereiken; www.digitaallogboek.nl of zelfmeet@zrt.nl.