Handleiding zelfdoseren Acenocoumarol

Deze instructie is speciaal geschreven voor trombosedienstcliënten die, na te hebben geleerd zelf de controletest (INR = International Normalized Ratio) te doen, ook zelf hun dosering willen gaan vaststellen. In deze handleiding komen achtereenvolgens aan de orde:

  • De algemene uitgangspunten;
  • Een beschrijving van het door u gebruikte antistollingsmiddel;
  • De methode waarmee u de dosering én het moment van de volgende controle kunt vaststellen.

Afdeling

Trombosedienst

Lees meer

Meer over

In de regel streven we naar één controle per drie weken. Dit is veilig genoeg bij een stabiele instelling en vaak genoeg om de vaardigheid van meten en doseren bij te houden. In bijzondere omstandigheden en/of een instabiele INR (International Normalized Ratio) kan het nodig zijn vaker te meten, bijvoorbeeld elke week of om de twee weken. Hooguit in zeer speciale gevallen heeft het zin vaker dan één keer per week te meten. Doet u dit bij voorkeur in overleg met ons. Teveel meten leidt nogal eens tot teveel dosiswisselingen en daarmee tot een instabiele INR.

Contact

Hoewel u met deze manier van handelen veel minder gebonden bent aan de trombosedienst, willen wij graag de noodzakelijke ondersteuning blijven bieden.

Op elke werkdag kunt u vóór 12.00 uur een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat op telefoonnummer (0344) 67 38 45 (toets 1).
Voor spoedgevallen in het weekend (0344) 67 38 00. Houd dan rekening met het terugbellen aan het einde van de dag.

U kunt ons ook via Portavita bereiken; www.digitaallogboek.nl of zelfmeet@zrt.nl.