Handleiding zelfdoseren Fenprocoumon

Deze pagina is voor trombosedienstcliënten die, na te hebben geleerd zelf de controletest (INR) te doen, ook zelf hun dosering willen gaan vaststellen. U kunt hier lezen over:

  • de algemene uitgangspunten
  • een beschrijving van het door u gebruikte antistollingsmiddel
  • de methode waarmee u de dosering én het moment van de volgende controle kunt vaststellen

Afdeling

Trombosedienst

Lees meer

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u via onderstaande telefoonnummers contact opnemen.

Op werkdagen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer (0344) 67 38 45 of (0344) 67 38 00. Hier krijgt u de keus tussen het inspreken van een boodschap of het spreken van een medewerker.
Voor spoedgevallen in het weekend kunt u bellen naar (0344) 67 38 00. Hier krijgt u de keus tussen het inspreken van een boodschap of het ingesproken nummer bellen voor contact met een medewerker.

U kunt ons ook via Portavita bereiken; www.digitaallogboek.nl of zelfmeet@zrt.nl.