Hartrevalidatie

U bent opgenomen op de afdeling Cardiologie van Ziekenhuis Rivierenland voor de behandeling van uw hartklachten. Hartklachten kunnen ertoe leiden dat u lichamelijk en geestelijk uit balans bent. U merkt dat u conditioneel wat minder kan. U kunt zich hierdoor angstig en onzeker voelen. Het vertrouwen in het eigen lichaam is niet meer vanzelfsprekend. Om u te helpen deze balans weer te herstellen en te gaan werken aan een gezonde leefstijl, kunt u het programma hartrevalidatie volgen.

Afdeling

Cardiologie

Lees meer

Meer over

Voor wie is dit programma? 

Mensen die een hartinfarct, hartoperatie en/ of een dotterbehandeling hebben gehad. De cardioloog verwijst u door. Tijdens uw ziekenhuisopname maakt de coördinator hartrevalidatie een afspraak met u. Indien u een geplande dotterbehandeling heeft ondergaan neemt de coördinator telefonisch contact met u op. 

Waaruit bestaat het programma? 

Gedurende 6 tot 8 weken begeleiden verschillende zorgverleners u bij

  • het hervatten van dagelijkse activiteiten,
  • het herwinnen van zelfvertrouwen,
  • het opnieuw uw grenzen leren kennen,
  • het verminderen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten door middel van aanpassingen in uw leefstijl
  • thuis uw conditie verder opbouwen.  

U krijgt te maken met de cardioloog, fysiotherapeut, diëtist, medisch maatschappelijk werker en de medisch psycholoog. De coördinator hartrevalidatie is uw vaste aanspreekpunt.

De eerste 2 weken van de revalidatie krijgt u voorlichting gecombineerd met ontspanningsoefeningen en fietstraining. Daarna vollgt een trainingsprogramma op maat. 

Voorbereiding

U kunt thuis rustig onderstaande de filmpjes bekijken.

Onze hartrevalidatie coördinatoren vertellen hoe het progamma eruit ziet:

 

Cardioloog: Waarom is het hartrevalidatie programma belangrijk?

Diëtist: wat is een gezond dieet?

Fysiotherapeut: kom in beweging

Sociaal: herwinnen van vertrouwen

Contact

Indien u vragen heeft over de hartrevalidatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het hartrevalidatieteam.