Hartrevalidatie

U bent opgenomen op de afdeling Cardiologie van Ziekenhuis Rivierenland voor de behandeling van uw hartklachten. Hartklachten kunnen er voor zorgen dat u lichamelijk en geestelijk uit balans bent. U merkt dat u conditioneel wat minder kan. U kunt zich hierdoor angstig en onzeker voelen. Het vertrouwen in het eigen lichaam is niet meer vanzelfsprekend. Om u te helpen deze balans weer te herstellen en te gaan werken aan een gezonde leefstijl, kunt u het programma hartrevalidatie volgen.

Afdeling

Fysiotherapie

Lees meer

Meer over

Voor wie is dit programma? 

Het poliklinische hartrevalidatieprogramma is een programma dat revalidanten begeleid na een hartinfarct, hartoperatie en/ of een dotterbehandeling. 

Hoe start de hartrevalidatie? 

U wordt doorverwezen door uw cardioloog voor het poliklinische hartrevalidatieprogramma.  

Tijdens uw ziekenhuisopname, wanneer u een hartinfarct (met of zonder dotterbehandeling) of hartoperatie heeft gehad, maakt de coördinator hartrevalidatie een afspraak met u. Indien u een geplande dotterbehandeling heeft ondergaan neemt de coördinator telefonisch contact met u op. 

Waaruit bestaat het programma? 

Gedurende 6 tot 8 weken wordt u door verschillende zorgverleners begeleid bij het hervatten van dagelijkse activiteiten, het herwinnen van zelfvertrouwen, het opnieuw uw grenzen leren kennen, en het verminderen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten door middel van aanpassingen in uw leefstijl. Verder ontvangt u adviezen over hoe u uw conditie in de thuissituatie kunt opbouwen.  

De verschillende zorgverleners die u tegen komt bij dit programma zijn de cardioloog, fysiotherapeut, diëtist, medisch maatschappelijk werker en de medisch psycholoog. De coördinator hartrevalidatie zal het hele proces begeleiden. 

De eerste 2 weken van de revalidatie bestaat uit voorlichting gecombineerd met ontspanningsoefeningen en fietstraining. Daarna wordt de revalidatie vervolgd met een trainingsprogramma op maat. 

Contact

Indien u vragen heeft over de hartrevalidatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het hartrevalidatieteam.