Het voeden van uw te vroeg geboren baby

U bent net ouder geworden van een baby die eerder is geboren dan verwacht. Een baby die te vroeg geboren is, kan meestal nog niet meteen zelf (alles) drinken en zal tijdelijk geheel of gedeeltelijk via een sonde voeding krijgen. Te vroeg geboren baby’s zijn eigenlijk nog niet toe aan het leven buiten de baarmoeder. 

Afdeling

Logopedie

Lees meer

Meer over

Over het algemeen kan een baby bij een leeftijd van 28 of 29 weken zwangerschapsduur al zuigen op een fopspeen. Bij het zuigen op de fopspeen gaat het om niet-voedend zuigen. Het niet-voedend zuigen is een eerste stap in de ontwikkeling naar borst- of flesvoeding, omdat het niet zo veel van de coördinatie van het zuigen, slikken en ademen vraagt. Uw baby moet leren om het zuigen, slikken en ademen goed op elkaar af te stemmen. Het belangrijkste daarbij is dat uw baby veilig leert drinken zonder zich te verslikken en zonder er benauwd van te worden. Het voeden moet geen stressmoment zijn voor uw baby en voor uzelf, maar juist een prettige en positieve ervaring. Het is van belang dat uw baby in de beginfase van het voeden positieve ervaringen opdoet zodat voedingsproblemen op latere leeftijd worden voorkomen. Om deze reden zal er bij elke voeding gekeken worden of uw baby toe is aan het voedend zuigen en wordt er tijdens en na de voeding geobserveerd of uw baby het goed aan kan. Met drinken aan de borst of uit de fles kan gestart wor den zodra uw baby het zuigen, slikken en ademen op elkaar af kan stemmen. Drinken is lastiger dan zuigen op een fopspeen omdat hierbij vaker geslikt wordt en op het moment van slikken kan er geen adem gehaald worden. Er is een duidelijke ontwikkeling te zien in het coördineren van het zuigen, slikken en ademen tussen de 33/34 weken zwangerschapsduur en de uitgerekende geboortedatum. Het is normaal dat het drinken bij te vroeg geboren baby’s wisselend verloopt. De ene keer kan het heel goed gaan terwijl uw baby de andere keer niet zelf kan drinken en volledig sondevoeding zal krijgen. De verpleegkundige houdt bij hoe elk voedingsmoment verloopt. Zij observeert of uw baby er aan toe is om zelf te drinken, het vol kan houden, hoe uw baby het beste geholpen kan worden tijdens het drinken en hoe het drinken is gegaan. Er wordt daarbij vooral gelet op de kwaliteit van het drinken. Het veilig en plezierig drinken is belangrijker dan de hoeveelheid die gedronken wordt

Behandeling

Rust en zo min mogelijk afleiding zijn erg belangrijk tijdens het voeden. Uw baby leert iets nieuws wat veel energie en aandacht vraagt. Het is daarom belangrijk dat er geen afleiding is in de vorm van hard geluid, praten, fel licht en bezoek. Zorg voor een rustige plek waar u zelf ontspannen kunt zitten en waarbij u goed naar uw baby kunt kijken.

Er kan gestart worden met voeden als uw baby voldoende alert is. Uw baby moet wakker genoeg zijn om te kunnen reageren op de borst of fles. Door een langzame strijkende beweging van het oor in de richting van de mondhoek te maken met de tepel of de speen, stimuleert u de tepelzoekreflex. Dit geeft uw baby het signaal dat het voeden gaat starten. Als uw baby gereed is voor de voeding zal de mond openen en de tong omlaag gaan. Bied dan de borst of speen aan. Opent uw baby de mond niet dan is hij niet toe aan drinken en zal er sondevoeding worden gegeven

Als ouder kunt u uw baby helpen bij het leren drinken. Van de verpleegkundige, logopedist en lactatiekundige krijgt u hier adviezen ove

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Heeft u een vraag voor één van onze Logopedisten? De afdeling Logopedie is bereikbaar via onderstaande telefoonnummers.

  • Logopedie (0344) 67 43 47 of (0344) 67 43 35 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur