IBD en Ustekinumab (Stelara)

Bij patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn veranderingen in de werking van het immuunsysteem vastgesteld. De exacte oorzaak is niet bekend. Vast staat dat de klachten worden veroorzaakt door uit de hand gelopen afweerreacties die ontstekingen in de darmwand veroorzaken. Er wordt onder meer verondersteld dat het afweersysteem overactief is en reageert op bacteriën die zich (altijd) in de darm bevinden. Dit heet een auto-immuun ziekte; een ziekte waarbij het afweersysteem lichaamsweefsels niet herkent als lichaamseigen en ze probeert stuk te maken. De behandeling richt zich dan ook meestal op het onderdrukken van het immuunsysteem.

Afdeling

Interne geneeskunde

Lees meer

Meer over

Uw arts heeft u ustekinumab (Stelara) voorgeschreven. De werkzame stof in Stelara, ustekinumab, is een monoklonaal antilichaam, dat wil zeggen een soort eiwit dat een specifieke structuur in het lichaam (een antigen) herkent en zich daaraan bindt. Ustekinumab hecht zich aan twee cytokinen (boodschappermoleculen) in het immuunsysteem: interleukine-12 en interleukine- 23. Deze cytokinen zijn betrokken bij de ontsteking en de andere processen die een belangrijke rol spelen bij psoriasis, artritis psoriatica en de ziekte van Crohn. Door de werking van deze cytokinen tegen te gaan, vermindert ustekinumab de werking van het immuunsysteem en de symptomen van de ziekte.

Bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van ustekinumab die ooit zijn voorgekomen. Dit kan een vertekend beeld geven. De meest voorkomende bijwerkingen van ustekinumab (Stelara) (waargenomen bij meer dan 5% van de patiënten gedurende klinische tests) zijn hoofdpijn en nasofaryngitis (keel- en neusontsteking). De meeste bijwerkingen waren van lichte aard en leidden er niet toe dat de behandeling moest worden stopgezet. De meest ernstige gemelde bijwerking van Stelara was ernstige overgevoeligheid (allergische reactie).

Behandeling

De eerste toediening van ustekinumab vindt plaats door middel van een infuus. Alle volgende toedieningen worden subcutaan toegediend. Ustekinumab moet afhankelijk van het effect elke 8-12 weken worden toegediend. Uw behandelend-arts bespreekt met u om de hoeveel weken u de ustekinumab moet toedienen.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u ook bellen naar de polikliniek Interne Geneeskunde.

  • Interne Geneeskunde (0344) 67 40 53 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags