Individuele begeleiding bij kanker

Induviduele begeleiding bij kanker tijdens de behandeling, bij herstel na behandeling of als u niet meer beter wordt. Elk jaar horen meer dan 100.000 mensen dat ze kanker hebben. Hierdoor komt het leven vaak op zijn kop te staan. Wat eerst vanzelfsprekend leek, is dat niet meer. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk is het hebben van kanker een zware opgave. Kanker is ook in die zin een ruimte-innemende ziekte. Dat geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw naasten. De fase van diagnostiek en behandeling van de kanker wordt soms vergeleken met een ‘tsunami’ van gebeurtenissen en gevoelens, waarin u slechts kunt watertrappelen om met het hoofd boven water te blijven. Dat lukt niet altijd even goed. Dit kan een reden zijn om hulp te zoeken.

Afdeling

Psychologie

Lees meer

Meer over

Ongeveer één op elke vier mensen met kanker heeft behoefte aan professionele psychosociale begeleiding naast (of na) de medische behandeling. Men heeft daarvoor zeer verschillende redenen. Bijvoorbeeld om geholpen te worden bij het leren omgaan met heftige emoties, met boosheid, verdriet, angst en somberheid, of om meer greep te krijgen op het leven. Soms blijven de emotionele reacties en gevoelens tijdens en na uw behandeling te lang en te sterk aanwezig en belemmeren ze u in uw behandeling, herstelproces of dagelijks leven. Mensen die eerder een depressieve episode of angststoornis hebben meegemaakt zijn hiervoor meer kwetsbaar. Het is goed om dan op tijd hulp te zoeken.

Regelmatig komt het voor dat mensen met kanker angstig zijn of worden voor de onderzoeken en behandelingen. Te denken valt daarbij aan angst voor kleine ruimtes (claustrofobie) in de MRI (Magnetic Resonance Imaging), maar ook aan angst voor naalden, bloed, infusen of het ziekenhuis in het algemeen.

Vaak, maar niet altijd zijn hier eerdere traumatische ervaringen aan voorafgegaan. Er bestaan goede psychologische behandelingen voor deze angstklachten, zodat u uw medische behandeling niet hoeft te vertragen of moet stoppen.

Na de diagnose en tijdens uw medische behandelingen wordt soms van u gevraagd dat u onder tijdsdruk moeilijke keuzes maakt die verstrekkende gevolgen hebben. In alle emoties is het vaak moeilijk om deze gevolgen te overzien. Het kan dan helpen om met een psycholoog alles eens op een rij te zetten, zodat voor u helder wordt wat voor u de beste keuze is.


De afdeling Medische Psychologie

Op de afdeling Medische Psychologie zijn psychologen werkzaam, die deskundig zijn in de psychosociale oncologie en/of lid zijn van de NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie) (www.nvpo.nl). Zij hebben specifieke kennis en ervaring om mensen met kanker te begeleiden in diverse stadia van de ziekte. De behandeling richt zich op het terugvinden en versterken van uw eigen vermogen tot emotioneel en geestelijk herstel. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (www.vgct.nl). Individuele begeleiding op onze afdeling bestaat meestal uit een reeks gesprekken, die eens in de twee weken plaatsvinden. Naar behoefte of noodzaak kan deze frequentie verhoogd of verlaagd worden. Soms is ook een enkel gesprek voldoende om zelf weer verder te kunnen.

Na behandeling

Als de eerste medische behandelingen zijn afgerond en u uw dagelijks leven weer gaat oppakken, kunt u belemmerd worden door overmatige angst voor controles en/of door vermoeidheid. In de eerste maanden hoort dit bij het herstelproces, dit zal langzaam verminderen. Als deze problemen een jaar na afronding van uw medische behandeling nog aanwezig zijn, dan kan een goede psychologische behandeling u weer verder helpen.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u bellen met de polikliniek Psychologie.

  • Psychologie (0344) 67 45 23 - bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken