Individuele begeleiding bij kanker

Elk jaar horen meer dan 100.000 mensen dat ze kanker hebben. Hierdoor komt het leven vaak op zijn kop te staan. Wat eerst vanzelfsprekend leek, is dat niet meer. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk is het hebben van kanker een zware opgave. Kanker is ook in die zin een ruimte-innemende ziekte. Dat geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw naasten. De fase van diagnostiek en behandeling van de kanker wordt soms vergeleken met een ‘tsunami’ van gebeurtenissen en gevoelens, waarin u slechts kunt watertrappelen om met het hoofd boven water te blijven. Dat lukt niet altijd even goed. Dit kan een reden zijn om hulp te zoeken.

Afdeling

Psychologie

Lees meer

Meer over

Ongeveer één op elke vier mensen met kanker heeft behoefte aan professionele psychosociale begeleiding naast (of na) de medische behandeling. Men heeft daarvoor zeer verschillende redenen. Bijvoorbeeld om geholpen te worden bij het leren omgaan met heftige emoties, met boosheid, verdriet, angst en somberheid, of om meer greep te krijgen op het leven. Soms blijven de emotionele reacties en gevoelens tijdens en na uw behandeling te lang en te sterk aanwezig en belemmeren ze u in uw behandeling, herstelproces of dagelijks leven. Mensen die eerder een depressieve episode of angststoornis hebben meegemaakt zijn hiervoor meer kwetsbaar. Het is goed om dan op tijd hulp te zoeken.

Lees voor meer informatie de folder ''Individuele begeleiding bij kanker''. 

Contact

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met:

  • Medische psychologie (0344) 67 45 23 - maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.