Informatie rondom sedatie gepland

Binnenkort ondergaat u een onderzoek en/of behandeling. Hierbij kunt u sedatie krijgen. Ter voorbereiding bent of gaat u op bezoek bij uw behandelend specialist op de polikliniek of een anesthesioloog, of een van zijn assistenten op de polikliniek pre-operatieve screening (POS).
In deze folder geven wij u informatie over:
-- de voorbereiding op sedatie
-- wat te doen bij veranderingen in uw gezondheidstoestand
-- wat sedatie is, effecten en complicaties
-- na het onderzoek
In deze folder wordt voornamelijk de term onderzoek gebruikt, maar hier kan ook behandeling of ingreep worden gelezen.

Afdeling

Anesthesiologie

Lees meer

Contact

Als er zich thuis eventueel problemen voor doen die zouden kunnen samenhangen met de sedatie kunt u contact met ons opnemen:
Binnen kantooruren met de polikliniek pre-operatieve screening (POS) via (0344) 67 43 00.
Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp via algemeen nummer (0344) 67 49 11.