Informatieboekje Trombosedienst

Uw behandelend arts heeft u antistollingstabletten voorgeschreven. Antistollingstabletten worden gebruikt om trombose te voorkomen. Om de werking van deze behandeling na te gaan, moet uw bloed regelmatig gecontroleerd worden. Op deze pagina krijgt u informatie over de antistollingsbehandeling door de Trombosedienst Ziekenhuis Rivierenland.

Afdeling

Trombosedienst

Lees meer

Meer over

Regelmatig worden voorlichtingsavonden georganiseerd, met name bedoeld voor nieuwe patiënten. Er wordt informatie en uitleg gegeven over stolling en antistolling. Tevens is er die avond gelegenheid om uitgebreid vragen te stellen. Een voorlichtingsavond wordt afhankelijk van de belangstelling minimaal zesmaal per jaar georganiseerd bij voorkeur ‘s avonds van 19:00 uur tot 20:00 uur.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u via onderstaande telefoonnummers contact opnemen.

Op werkdagen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer (0344) 67 38 45 of (0344) 67 38 00. Hier krijgt u de keus tussen het inspreken van een boodschap of het spreken van een medewerker.
Voor spoedgevallen in het weekend kunt u bellen naar (0344) 67 38 00. Hier krijgt u de keus tussen het inspreken van een boodschap of het ingesproken nummer bellen voor contact met een medewerker.

U kunt ons ook via Portavita bereiken; www.digitaallogboek.nl of zelfmeet@zrt.nl.