Kaakspoeling

Een kaakspoeling wordt uitgevoerd wanneer er sprake is van een kaakholteontsteking. De kaakholteontsteking wordt altijd eerst behandeld met neusdruppels, later met antibiotica. Wanneer beiden niet werken, wordt er gebruik gemaakt van een kaakspoeling. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Een kaakholtespoeling verwijderd overtollig slijm dat achter blijft. Dit slijm is een goed kweekbed voor bacteriën. Door het verwijderen van dit slijm, worden bacteriën maar ook de voedingsbodem verwijderd.

Afdeling

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Lees meer

Voorbereiding

De verdoving

Een verdoving voor een kaakspoeling wordt meestal niet door middel van een naald toegediend. Men gebruikt hiervoor een verdovingsvloeistof die via een watje of gaasje in de neus wordt gebracht. De verdoving werkt na een minuut of tien optimaal, hierna worden dieper gelegen lagen nogmaals verdoofd met behulp van een watje/gaasje of met
behulp van een injectie. Deze verdoving doet geen pijn, men voelt alleen wat druk in de neus door het gaasje en een vreemde geur.

Behandeling

Via een dikke naald die via de neus naar binnen wordt gebracht, wordt slijm opgezogen. Hiervoor wordt een gaatje doorgeprikt. Het doorprikken kan even pijnlijk zijn ondanks de verdoving. Dit is niet bij iedereen het geval. Vervolgens wordt er gespoeld met lauw water. Het water kan hierbij in de keel terecht komen. Belangrijk is om dit niet door te slikken, maar uit te spugen. Men heeft een bakje onder de kin waarin al het water kan lopen. Nadat de spoeling gereed is, zal er soms wat bloed zichtbaar worden. Dit komt omdat het neusslijmvlies zeer dun en kwetsbaar is. Het bloeden zal binnen een half uur vanzelf stoppen, soms duurt de bloeding langer.

Na behandeling

Na de kaakspoeling is als gevolg van de verdoving de kaak nog enige tijd gevoelloos. Als gevolg hiervan kan men een tijdje niks proeven. Wanneer de verdoving geheel is  uitgewerkt, komt de smaak ook weer terug. De neus kan nog wat gevoelig zijn, tijdens het snuiten van de neus kan er makkelijk een nieuwe bloeding ontstaan. Probeer het snuiten van de neus dan ook te beperken en stop geen vinger in de neusholte. De eventuele wondjes binnenin de neus genezen hierdoor sneller. Er zal de eerste dagen nog slijm uit de neus lopen. Dit is een teken dat de kaakspoeling goed is verlopen. Meestal wordt er een antibioticakuur mee gegeven om de hardnekkige bacteriën op te ruimen. De antibioticakuur dient helemaal afgemaakt te worden. Wanneer er eerder mee gestopt wordt, is er een kans dat bacteriën achterblijven en een nieuwe kaakholteontsteking veroorzaken. Meestal is één kaakspoeling voldoende om de ontsteking te laten verdwijnen.

Behandeling geen succes

In een enkel geval lukt de kaakspoeling niet of komt deze vaker terug. In deze gevallen wordt er onder narcose een ringetje geplaatst die een opening openhoudt. Via deze opening kan men makkelijk de kaakholte schoonspoelen. Ook wordt er weleens een buisje geplaatst dat een tijdje blijft zitten. Via dit buisje is het mogelijk om de kaakholte opnieuw
te spoelen. Hiervoor hoeft de arts niet telkens opnieuw via een naald een gaatje te prikken. Belangrijk is om bij een terugkerende kaakholteontsteking ook eens te letten op de luchtvochtigheid in huis: wanneer deze te laag is zal men sneller vatbaar zijn voor een ontsteking.

Contact

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen met: 

  • Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) (0344) 67 40 58 - maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.00 uur ’s ochtends en van 13.00-16.30 uur ’s middags.