Klinische behandeling kind onder narcose

De Keel-, neus-, en oorarts heeft met u afgesproken dat uw kind een klinische behandeling onder narcose moet ondergaan. Omdat het voor niemand prettig is als uw kind op de afgesproken dag, voor zijn of haar eigen veiligheid, niet kan worden geholpen is het belangrijk dat onderstaande regels gevolgd worden.

Afdeling

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Lees meer

Meer over

In verband met besmettingsgevaar is het van belang dat uw kind drie weken voor de ingreep geen contact heeft met kinderen die kinderziekten hebben, zoals: rode hond,  waterpokken, mazelen of de bof. Ook contact met familieleden en vriendjes van zieke kinderen moet vermeden worden. Bij twijfel is het beter vooraf even te bellen met de polikliniek KNO om te overleggen of de operatie door kan gaan.

Een week voor de ingreep mag u uw kind geen acetylsalicylzuur (zoals in Sinaspril, Aspirine en in vele andere middelen tegen pijn en/ of koorts) geven, omdat dit een verhoogde kans op nabloedingen geeft. Gebruikt uw kind andere medicijnen waarover u twijfelt, overleg dit dan met de Kinderafdeling van het ziekenhuis of de KNO-polikliniekassistente.


Wilt u, als uw kind binnen een week voor de ingreep hoest, plotseling verkouden is geworden of koorts heeft, contact opnemen met de Kinderafdeling van het ziekenhuis of de KNO-polikliniekassistenten in Tiel of Culemborg.

Het is nuttig om ’s morgens thuis nog even de temperatuur van uw kind op te nemen. Als uw kind namelijk koorts heeft, kan de operatie niet doorgaan. Heeft uw kind een temperatuur boven 37,8 °C, dan graag na een half uur opnieuw temperaturen. Als het boven 37,8 °C blijft, moet u de Kinderafdeling bellen.

Voorbereiding

Op de dag van de behandeling moet uw kind nuchter blijven vanaf 12 uur ‘s nachts. Dit betekent dat uw kind vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken (ook geen water). Een lege maag is namelijk nodig om te voorkomen dat de maaginhoud bij een lichte narcose in de mond kan terug vloeien en bij een volgende inademing in de longen terecht kan komen.

Behandeling

Één van de ouders mag blijven totdat het kind slaapt, behalve bij kinderen jonger dan 9 maanden en ouder dan 16 jaar. Bij deze kinderen neemt de ouder afscheid voor de deur van de operatieafdeling. Hierna kunt u op de Kinderafdeling wachten tot de ingreep heeft plaatsgevonden en uw kind weer wakker is. Als het voor u moeilijk is om te blijven wachten kunt u, na overleg met de verpleegkundige, tijdelijk naar huis.

Na behandeling

Na de behandeling komt uw kind terug op de Kinderafdeling. Hier krijgt u verdere informatie. Als uw kind naar huis mag, krijgt u tevens te horen of en zo ja wanneer het voor controle terug moet komen.

Contact

Indien er nog onduidelijkheden zijn of u wilt overleggen, dan kunt u een van de volgende nummers bellen. Eveneens is het mogelijk om van te voren op de Kinderafdeling te komen kijken. Belt u wel even voor een afspraak.

  • Kinderafdeling B5 (0344) 67 46 71 - 7 dagen per week 24 uur per dag
  • Polikliniek KNO Tiel (0344) 67 40 58 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur