Klinische behandeling kind onder narcose

 

De Keel-, neus-, en oorarts heeft met u afgesproken dat uw kind een klinische behandeling onder narcose moet ondergaan. Omdat het voor niemand prettig is als uw kind op de afgesproken dag, voor zijn of haar eigen veiligheid, niet kan worden geholpen is het belangrijk dat onderstaande regels gevolgd worden.

Afdeling

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Lees meer

Meer over

De operatie kan niet doorgaan als uw kind ziek is. Dit is voor de veiligheid van het kind. Om de kans op ziekte zo klein mogelijk te houden, kunt u de volgende maatregelen treffen:

  • Zorg ervoor dat uw kind drie weken voor de ingreep geen contact heeft met kinderen die een kinderziekte hebben, zoals rode hond, waterpokken, mazelen of de bof. Hierdoor verkleint u de kans op besmetting. Ook moet u contact vermijden met familieleden en vriendjes van zieke kinderen.
  • Heeft uw kind toch koorts of een hoest een week voor de operatie? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de kinderafdeling van het ziekenhuis of de polikliniek KNO in Tiel of Culemborg.
  • Neem op de ochtend van de operatie thuis nog even de temperatuur op van uw kind. Want als uw kind koorts heeft, kan de operatie niet doorgaan. Heeft uw kind een temperatuur boven de 37,8 °C? Meet dan na een half uur nog een keer de temperatuur. Is deze dan nog steeds boven de 37,8 °C? Dan moet u de kinderafdeling bellen.
  • Twijfelt u? Neem dan contact op met de polikliniek KNO om te overleggen of de operatie kan doorgaan.

Voorbereiding

Op de dag van de behandeling moet uw kind nuchter blijven vanaf 00.00 uur ’s nachts. Dit betekent dat uw kind vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken, ook geen water. Een lege maag voorkomt dat de maaginhoud bij een lichte narcose per ongeluk in de longen terechtkomt.

Behandeling

Eén van de ouders mag bij het kind op de operatieafdeling blijven totdat de verdoving werkt en het kind slaapt. Behalve als uw kind jonger dan negen maanden is of ouder dan zestien jaar. Dan moet u afscheid nemen voor de deur van de operatieafdeling. Na het afscheid kunt u op de kinderafdeling wachten tot na de operatie. Als u liever niet wilt wachten in het ziekenhuis, kunt u ook naar huis gaan. Overleg dit wel met de verpleegkundige

Na behandeling

Na de behandeling komt uw kind terug op de kinderafdeling. Hier krijgt u verdere informatie. Als uw kind naar huis mag, wordt met u afgesproken of en zo ja wanneer uw kind voor een controle moet terugkomen

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Indien er nog onduidelijkheden zijn of u wilt overleggen, dan kunt u een van de volgende nummers bellen. Eveneens is het mogelijk om van te voren op de Kinderafdeling te komen kijken. Belt u wel even voor een afspraak.

  • Kinderafdeling B5 (0344) 67 46 71 - 7 dagen per week 24 uur per dag
  • Polikliniek KNO Tiel (0344) 67 40 58 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur