Leren lopen met krukken

Uw behandelend arts heeft u voorgeschreven met krukken te lopen. Krukken kunnen u helpen om tijdens het (trap)lopen en (op)staan uw aangedane been volledig of gedeeltelijk te ontlasten. In deze folder beschrijven we de verschillende manieren van lopen met krukken: onbelast, gedeeltelijk belast en volledig belast lopen met krukken.

Afdeling

Fysiotherapie

Lees meer

Meer over

Algemene adviezen

-- Controleer de krukken op mankementen (kijk bijvoorbeeld of de doppen niet afgesleten/kapot zijn).
-- Loop met stevige schoenen.
-- Begin met kleine stappen (in eerste instantie onder begeleiding van een verpleegkundige/fysiotherapeut).
-- Wanneer iemand u helpt tijdens het lopen, moet diegene aan de zijde van het aangedane been staan.

Contact

Indien u vragen heeft over het lopen met krukken of behoefte heeft aan fysiotherapeutische zorg of advies kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met de afdeling Fysiotherapie Ziekenhuis Rivierenland via telefoonnummer (0344) 67 43 36