Liesbreukoperatie bij volwassenen - single visit

Ziekenhuis Rivierenland biedt u de mogelijkheid om in één dag alle onderzoeken én de operatie te laten plaatsvinden. Na de operatie mag u naar huis. Zo’n razendsnelle behandeling noemt men ‘single visit’. Als u dat wil en het mag van uw behandelend arts, kan de controle telefonisch worden afgehandeld.

Afdeling

Chirurgie

Lees meer

Meer over

Voor de single visit liesbreukbehandeling geldt een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bekend bij uw huisarts en deze maakt alvast een inschatting. Grofweg komt u als patiënt in aanmerking voor deze behandeling als:

  • U een enkelzijdige liesbreuk hebt
  • U niet eerder aan een liesbreuk aan dezelfde kant bent geopereerd
  • U in goede gezondheid verkeert
  • U jonger dan 65 jaar bent
  • U geen medicijnen gebruikt.

Mocht u niet in aanmerking komen voor de single visit liesbreukbehandeling, dan bent u eveneens welkom bij ons, maar dan wordt u niet dezelfde dag geopereerd. Lees meer hierover op de volgende pagina

Contact

Heeft u vragen of doen zich na de liesbreukoperatie thuis problemen voor, neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek Chirurgie. 

  • Polikliniek Chirurgie, locatie Tiel (0344) 67 40 41 - van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags
  • Polikliniek Chirurgie, locatie Culemborg (0344) 67 47 44 - van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
  • Spoedeisende Hulp (SEH) (0344) 67 42 54 - bij drukkende maar niet direct spoedeisende vragen
  • Spoedeisende Hulp (SEH) (0344) 72 66 66 - bij spoedeisende vragen