Longrevalidatie

U bent of wordt deelnemer aan het poliklinische longrevalidatieprogramma van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Gedurende 10 weken wordt u door verschillende behandelaars begeleid bij het vergroten van de mogelijkheden in uw dagelijks leven en het beter leren omgaan met uw longaandoening. De verschillende behandelaars zijn de longarts, fysiotherapeut,  astma/COPD-verpleegkundige, diëtist, medisch maatschappelijk werker, psycholoog en de ergotherapeut. De coördinator longrevalidatie zal het hele proces begeleiden.

Afdeling

Fysiotherapie

Lees meer

Meer over

Hier vindt u belangrijke informatie over de longrevalidatie. Er is praktische informatie te vinden, zoals de trainingstijden en -plaatsen. Als u vragen heeft, kunt u bij ons terecht. Wij hopen dat u een goede trainingsperiode tegemoet gaat, dat uw conditie, zelfvertrouwen en/of acceptatie zal verbeteren, waardoor u beter leert omgaan met uw longaandoening.

Contact

Voor het maken van een afspraak of het krijgen van meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende afdelingen.

  • Coördinator Longrevalidatie (0344) 67 43 36 
  • Fysiotherapie (0344) 67 43 36 - maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
  • Polikliniek Longgeneeskunde (0344) 67 44 46 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
  • Astma/ COPD-verpleegkundige (0344) 67 45 18
  • Diëtetiek (0344) 67 42 85 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • Medisch maatschappelijk werk (0344) 67 46 36
  • Medische psychologie (0344) 67 45 23 - bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken
  • Ergotherapie (0344) 67 38 59
  • Stoppen met roken consulent (0344) 67 45 20