Longrevalidatie

U bent deelnemer aan de screeningsdag longrevalidatie van ‘Ziekenhuis Rivierenland’ in Tiel. Na deze dag wordt door de behandelaars samen besloten of u kunt deelnemen aan de longrevalidatie in ons ziekenhuis. De longrevalidatie duurt 4 of 10 weken. Tijdens de revalidatie wordt u door verschillende behandelaars begeleid bij het vergroten van de  mogelijkheden in uw dagelijks leven en het beter leren omgaan met uw aandoening. Er zijn verschillende behandelaars die u tijdens de revalidatie kunnen begeleiden, zoals de longarts, de fysiotherapeut, de astma/COPD-verpleegkundige, de diëtist, de medisch maatschappelijk werker en de medisch psycholoog. De coördinator longrevalidatie begeleidt het hele proces. Welke behandelaars u begeleiden, wordt bepaald naar aanleiding van uw intakegesprek en uw hulpvraag.

Afdeling

Longrevalidatie

Lees meer

Lees meer informatie in deze folder. 

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longgeneeskunde.

  • Longgeneeskunde (0344) 67 49 08 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur