Longrevalidatie

U bent deelnemer aan het poliklinische longrevalidatieprogramma van Ziekenhuis Rivierenland. Gedurende tien weken wordt u door verschillende behandelaars begeleid bij het vergroten van de mogelijkheden in uw dagelijks leven en het beter leren omgaan met uw longaandoening. De verschillende behandelaars zijn de longarts, de fysiotherapeut, de astma/Chronic Obstructive Pulmonary Disease-verpleegkundige (COPD-verpleegkundige), de diëtist, de medisch maatschappelijk werker, de medisch psycholoog, de stoppen-met-roken consulent, en de ergotherapeut. De coördinator longrevalidatie zal het hele proces begeleiden.

In dit boekje vindt u belangrijke informatie over de longrevalidatie. Er is praktische informatie te vinden, zoals de trainingstijden en -/plaatsen, maar ook meer inhoudelijke informatie over uw longaandoening. Iedere behandelaar zal hierin een taak vervullen. Lees het boekje op uw gemak, maar wel nauwkeurig door. Als u vragen heeft, kunt u bij ons terecht.

Wij hopen dat u een goede trainingsperiode tegemoet gaat en dat uw conditie, zelfvertrouwen en/of acceptatie zullen verbeteren, waardoor u beter leert omgaan met uw longaandoening.

Afdeling

Fysiotherapie

Lees meer

Contact

  • Coördinator longrevalidatie (0344) 67 43 36
  • Polikliniek Longziekten (0344) 67 44 46
  • Astma / COPD-verpleegkundige (0344) 67 45 18