Lumbale Hernia operatie

Zonder operatie is drie maanden na het begin van de klachten ongeveer 70% van de patiënten vrijwel pijnvrij. Na 1 jaar is dat zelfs 90%! Gelet op mogelijke operatiecomplicaties (zie ‘complicaties’) maken deze gegevens het noodzakelijk de hernia eerst zonder operatie te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld met een epidurale injectie. Als er echter krachtsvermindering in het been (zoals een klapvoet) is ontstaan zal sneller een operatie geadviseerd worden. 

Afdeling

Orthopedie

Lees meer

Meer over

Een hernia op oudere leeftijd

De hernia die men op oudere leeftijd krijgt, is niet zozeer een uitpuiling van de tussenwervelschijf in het wervelkanaal, maar meer een vernauwing van het wervelkanaal zelf. Dit wordt veroorzaakt door botwoekering als gevolg van slijtage tussen twee wervels. Bij de operatie wordt de vernauwing van het wervelkanaal weggenomen zodat de zenuw meer vrij baan krijgt. De voorbereiding van de operatie en de nabehandeling zijn nagenoeg hetzelfde als bij een gewone herniaoperatie. 

Voorbereiding

Verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele narcose.

Behandeling

Gemiddeld duurt de operatie 30 tot 60 minuten. Er wordt een snede gemaakt in de onderrug. Tijdens de operatie wordt de uitpuilende kern weggehaald, waardoor de zenuw die in de knel zit weer vrij komt. De tussenwervelschijf wordt voor een gedeelte weggehaald; dit is nodig om de kans op een nieuwe hernia zo klein mogelijk te maken.

Voor de kern die wordt weggehaald komt niets anders in de plaats. Een enkele keer, om nalekkend bloed te kunnen afzuigen, wordt aan het einde van de operatie een dun slangetje (drain) in de wond gelegd. Dit wordt de volgende dag verwijderd.

Na behandeling

Als u bijkomt uit de narcose bevindt u zich op de uitslaapkamer (recovery). U ligt dan op uw rug met eventueel een kussen onder de knieën. U mag afwisselend op de linker en op de rechter zijde liggen, in het begin met behulp van de verpleegkundige. Later op de dag of de volgende morgen mag u uit bed onder begeleiding van verpleegkundige of fysiotherapeut. Doorgaans kunt u de dag na de operatie weer naar huis. 

Controle bij de polikliniek

Uitwendige hechtingen worden 14 dagen na de operatie verwijderd op de polikliniek. Bij inwendig gehechte wonden wordt oplosbaar materiaal gebruikt. U komt dan 3 weken na de operatie op de polikliniek terug. Indien u vóór de ingreep door de neuroloog bent verwezen naar de orthopeed, wordt u verzocht een afspraak te maken voor ongeveer 8 weken na de operatie. 

Het herstel

In de herstelperiode is het belangrijker dan ooit om de signalen van uw lichaam serieus te nemen. Het is niet ongebruikelijk als u gedurende de eerste weken na het ontslag uit het ziekenhuis nog pijn heeft.

Een onderdeel van het genezingsproces is pijnmedicatie. Dit gebeurt alleen in overleg met de arts. Bij ontslag krijgt u van uw fysiotherapeut adviezen mee voor thuis. Na ontslag wordt de fysiotherapie niet voortgezet.

Sporten

De eerste 6 weken na de operatie wordt u geadviseerd niet sporten. Overleg eventueel met uw orthopeed.

Arbeidsproces

De eerste 6 weken na de operatie mag u geen zware voorwerpen tillen en langdurig bukken. Bespreek dit met uw bedrijfsarts of arboarts, die u adviseert over werkhervatting. 

Contact

Mocht u na het lezen van de informatie of na de operatie nog vragen hebben, dan kunt u de orthopedie-consulente bellen.

Telefonisch spreekuur alleen op werkdagen van 11.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0344) 67 46 76.