Lumbale sympathicus blokkade

Aan de voorzijde van de lende wervelkolom loopt een deel van het onwillekeurig zenuwstelsel, de sympaticus. Over dit deel van het zenuwstelsel hebben we zelf geen controle. Door een blokkade (van een deel) van dit zenuwstelsel, kan de pijn worden verminderd en de doorbloeding van de benen worden verbeterd.

Deze behandeling kan worden toegepast bij pijnklachten die verband houden met:
• circulatiestoornissen van het been
• bepaalde zenuwpijnen
• complex regionaal pijnsyndroom van een been

Afdeling

Pijngeneeskunde

Lees meer

Voorbereiding

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

Het is belangrijk dat u vermeldt of u bloedverdunners gebruikt. Uw medisch specialist bespreekt dan met u wat u moet doen met uw antistollingsmedicatie (bloedverdunners).

  • •Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit op voorhand melden aan uw behandelaar. In overleg moeten hiervoor extra voorzorgsmaatregelen gemaakt worden.
  • Als u zwanger bent, overleg dan vooraf met uw behandelaar of de behandelingdoor kan gaan.
  • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Behandeling

De behandeling wordt verricht in dagbehandeling. Hiervoor wordt u ongeveer twee uur opgenomen. U komt op de buik op de behandeltafel te liggen. De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats. Met contrastvloeistof en eventueel een teststroompje controleert de arts de positie van de naald(en).

Om er zeker van te zijn dat de behandeling het gewenste effect zal hebben, kan eerst een proefbehandeling worden gedaan. Hierbij wordt een tijdelijke
verdoving rond de zenuwbaan gespoten. Bij een definitieve blokkade wordt het sympathische zenuwstelsel voor een deel uitgeschakeld met warmte (door middel van een elektrisch stroompje) en/of medicijnen.

Na behandeling

Het resultaat van de behandeling is na 6-8 weken het beste te beoordelen. Tijdens de controleafspraak zal de pijnspecialist het resultaat van de behandeling met u bespreken.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op via een van de onderstaande telefoonnummers.

  • Secretariaat Pijnpolikliniek (0344) 67 44 63 
  • Pijnbestrijding (0344) 67 40 64 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • Mail ons poli.pijnbestrijding@zrt.nl