Microlaryngoscopie

Een microlaryngoscopie is een operatie aan de stembanden. Hierbij wordt onder een microscoop de stembandafwijking verwijderd. Als het verwijderen niet mogelijk is, kan een stukje weefsel worden weggenomen. De patholoog zal dit weefsel dan in zijn laboratorium verder onderzoeken.

Afdeling

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Lees meer

Meer over

De operatie wordt onder algehele narcose uitgevoerd. De narcose wordt door de anesthesist toegediend via een naaldje in uw arm. Wanneer u volledig onder narcose bent, brengt de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) een buisje in uw keel. Onder een microscoop worden nu de stembanden gedetailleerd bekeken en de afwijking met een klein schaartje of tangetje verwijderd.

Na behandeling

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, mag u wat drinken en krijgt u indien nodig een pijnstiller. De dag na de ingreep mag u naar huis. Vanaf deze dag mag u ook weer gewoon eten. Een controleafspraak voor de KNO-arts wordt voor u gemaakt door de afdeling. Voor een snelle genezing is het na de ingreep van belang dat u enkele dagen niet praat en rookt. We raden u aan om pen en papier bij de hand te houden. De eerste 3 dagen na de operatie houdt u stemrust. De weken daarna moet u uw stem zo min mogelijk gebruiken en zeker niet schreeuwen, fluisteren of zingen. De stem kan na de ingreep tijdelijk zelfs slechter klinken. Na 1 week vindt er een controle plaats op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). Daarbij wordt de uitslag van de patholoog besproken. Zonodig verwijst de KNO-arts u door naar een logopedist voor stembehandeling om te voorkomen dat de stembandafwijkingen terugkomen.

Contact

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen met: 

  • Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) (0344) 67 40 58 - maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.00 uur ’s ochtends en van 13.00-16.30 uur ’s middags.