MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)

Hard snurken kan een hinderlijk probleem zijn, niet alleen voor de mensen in uw naaste omgeving, maar ook voor uzelf. Snurken kan gewoon snurken zijn en is dan een onschuldige aandoening, maar snurken kan ook onderdeel zijn van een ander ziektebeeld, namelijk het slaapapneusyndroom (SAS). Een snurk- of slaapapneuprobleem kan onder andere worden verminderd door verandering van levensstijl (afvallen, minder alcoholgebruik) vermindering van medicijnen, operatief of het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen.

Afdeling

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Lees meer

Meer over

De MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een apparaat dat ‘s nachts in de mond wordt gedragen bij de behandeling van snurken en mild tot matig slaapapneu. Het apparaat brengt de stand van de onderkaak naar voren. Hierdoor worden de luchtwegen geopend. Het apparaat wordt voor u op maat gemaakt en bestaat uit een soort ‘beugel’ over de boventanden en een ‘beugel’ over de ondertanden. Het apparaat wordt door uw behandelend arts voor u ingesteld.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA). 's Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het ziekenhuis.

  • Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) (0344) 67 40 74 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags
  • Ziekenhuis Rivierenland Algemeen (0344) 67 49 11 - 24 uur per dag