Nazorg implantaten

U hebt met de kaakchirurg besproken om een tandwortelimplantaat in uw kaak te laten aanbrengen. In deze folder leest u wat u kunt verwachten na de behandeling en hoe u het implantaat verzorgt.

Afdeling

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

Lees meer

Meer over

Nazorg

De wond wordt gehecht. Deze hechtingen lossen vanzelf op. Vanaf de eerste dag de wond en implantaat poetsen met een zachte tandenborstel die u hebt meegekregen. Als aanvulling op het poetsen twee maal daags spoelen met de Chloorhexidine oplossing. In de eerste drie maanden komt u nog twee keer voor controle terug op de polikliniek. Daarna wordt het een jaarlijkse controle.

Contact

  • Telefoon: (0344) 67 40 74.
  • Na 16.30 uur of in het weekend: (0344) 67 49 11