Non-invasieve beademing

Iedereen ademt 24 uur per dag. We zijn ons hiervan niet bewust. Totdat het ademhalen opeens veel inspanning kost. Dit kan bijvoorbeeld als iemand een ziekte heeft aan de longen. Bij ernstige ziekten kunnen de longen niet meer genoeg zuurstof opnemen en/of koolzuur afstaan. Dan is het nodig om iemand aan te sluiten op een beademingsapparaat. Dit apparaat voorziet, door middel van overdruk, de longen van voldoende zuurstof en lucht. Hierdoor wordt het ademhalen gemakkelijker en minder inspannend. Mensen kunnen op verschillende manieren worden beademd. Een van de mogelijkheden is beademingsvorm met een masker. Dit is de non-invasieve beademingsvorm.

Afdeling

Intensive Care (IC)

Lees meer

Behandeling

Non-invasieve beademing is beademing via een masker. Er wordt geen beademingsbuisje in de luchtpijp gebracht, maar u krijgt een masker over neus en mond. Dit masker zit vrij strak. Dat is nodig om de beademing goed te kunnen toepassen. U kunt zelf ademen. Het masker is verbonden aan een beademingsapparaat waarmee lucht en zuurstof naar u wordt geblazen. De machine wordt zo ingesteld dat de longen voldoende lucht en zuurstof krijgen met de minst mogelijke inspanning.

Bij het starten van de beademing blijft er een verpleegkundige bij de patiënt in de buurt. Hij/zij observeert hoe u de beademing ervaart en of het masker voldoende op het gezicht aansluit. Gedurende de beademing kan het apparaat regelmatig een alarm geven. Deze alarmen zijn voor de verpleegkundige bedoeld om eventueel instellingen aan te passen. Daarnaast voert de verpleegkundige regelmatig een aantal controles uit, zoals de controle van de bloeddruk, de hartslag en het zuurstof gehalte in het bloed. Daarbij zal er een aantal keren bloed worden afgenomen om eventueel de beademingsmachine aan te passen.

Na behandeling

Hoe lang duurt de non-invasieve beademing?

Het beademen kan enkele uren tot enkele dagen duren. Als de situatie verbetert, kunt u zonder beademingsmasker. De ademhalingsondersteuning met het masker bouwen we in stappen af. Dat is voor iedere patiënt verschillend. Als de non-invasieve beademing geen effect heeft besluit de arts om een beademingsbuis in te brengen en gaat de patiënt aan de invasieve beademing.

Contact

Heeft u nog vragen of problemen dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen en artsen van de Intensive Care of telefonisch contact opnemen via (0344) 67 44 02.