Occipitalis neuralgie

Occipitalis neuralgie is pijn in het achterhoofd. Deze pijn zit meestal aan één kant van het achterhoofd. De pijn wordt veroorzaakt door de zenuw ‘occipitalis’. Deze zenuw heeft twee takken; een grote tak (major) en een kleine tak (minor). De zenuwpijn kan worden verminderd door een injectie met medicijnen (lokale verdoving met corticosteroïden). Uw pijn kan ook behandeld worden met gepulseerde radiofrequente stroom (PRF-stroom). Daardoor kan de zenuw geen pijn meer doorgeven.

Afdeling

Pijnbestrijding

Lees meer

Voorbereiding

 • U hoeft geen speciale kleding mee te nemen voor deze behandeling.
 • U kunt gewoon eten voordat de behandeling begint. Ook uw medicijnen kunt u gewoon innemen. Dit geldt niet voor bloedverdunners.
 • Bent u ziek of heeft u koorts op de dag van de behandeling? De behandeling kan dan niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.
 • U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis.

Wat willen we van u weten voor de behandeling?

 • Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw bloedverdunners voor de behandeling.
 • Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling kan doorgaan.
 • Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen of voor latex? Geef dit voor de behandeling aan ons door.
 • Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving? Geef dit voor de behandeling aan ons door.
 • Heeft u een pacemaker/ICD? Geef dit vooraf aan uw behandelaar door. In overleg met u worden dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen.

Behandeling

 • De behandeling gebeurt op de polikliniek Pijnbestrijding.
 • De assistente brengt u naar de behandelruimte.
 • U neemt plaats op een stoel of op de behandeltafel.
 • De pijnspecialist geeft de juiste plaats aan met een viltstift op de huid.
 • Uw huid wordt rondom deze plaats ontsmet met een koude doorzichtige vloeistof.
 • De pijnspecialist zoekt met elektrische stroompjes de zenuw op. U krijgt hierbij een prikkelend gevoel. Als u dit voelt, zegt u dit tegen de behandelend pijnspecialist. Wacht niet tot dit gevoel pijnlijk wordt.
 • De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de naald tot de zenuw is.
 • Als de naald goed zit, krijgt u verdoving en corticosteroïden (ontstekingsremmer, pijnstiller) toegediend. De verdoving kan enkele uren duren.
 • U kunt ook een PRF-behandeling krijgen. Via een naald wordt een elektrisch stroompje op de zenuw gegeven. De zenuw wordt door de stroom verwarmd. Hierdoor zal de zenuw minder pijn doorgeven.
 • Na de behandeling kunt u zich weer aankleden.
 • U gaat terug naar de rustkamer.
 • Na een half uur komt de pijnspecialist bij u langs. Hij of zij vraagt of de pijn door de injectie minder is geworden.

Na behandeling

 • Er kan soms een allergie voor de ingespoten stoffen optreden.
 • Na een behandeling kunt u pijn krijgen. Deze napijn duurt een week en verdwijnt vanzelf.
 • Als u diabetes heeft, kan uw bloedglucose tijdelijk ontregeld zijn na de behandeling. Het is belangrijk dat u dit van tevoren tegen uw pijnspecialist zegt. Na de behandeling moet u de bloedglucose goed controleren.
 • Vrouwen kunnen door de corticosteroïden opvliegers krijgen. Ook kan de menstruatiecyclus tijdelijk verstoord zijn.
 • Soms kan een zenuw geraakt worden. U heeft dan langer pijn. Neem contact op met uw pijnspecialist. U krijgt dan extra medicijnen.

Contact

Heeft u vragen direct na de behandeling?

 • Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp (0344) 67 42 54.
 • Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. Uw behandelend pijnspecialist geeft u graag meer informatie.