Ongevallen & vaccinatie

Jaarlijks vinden 1,1 miljoen ongevallen plaats in Nederland. Dit zijn de ernstige ongevallen waarbij het slachtoffer medisch is behandeld (behandeling op de SEH-afdeling of ziekenhuisopname). Als gevolg van privé ongevallen worden er jaarlijks 550.000 mensen op een SEH afdeling van een ziekenhuis behandeld.
Als gevolg van arbeidsongevallen worden jaarlijks 110.000 mensen behandeld en als gevolg van sportongevallen 170.000 mensen behandeld op een SEH afdeling van een ziekenhuis. Het aantal mensen wat ten gevolge van een verkeersongeval op de SEH afdeling moet worden behandeld bedraagt 150.000. Bij de verwondingen door een ongeval staan open wonden (26%) op de eerste plaats, gevolgd door kneuzingen/bloeduitstortingen (25%) en verstuikingen of verrekkingen (20%). Een aantal ongevalslachtoffers heeft dusdanige verwondingen dat infectie door o.a. straatvuil kan optreden. Ongeacht de ernst van de verwonding moet men altijd bedacht zijn op het ontstaan van tetanus (verlamming
met krampen) doordat tetanusbacteriën in het lichaam zijn gekomen. Afgezien van zichtbaar letsel ten gevolge van een ongeval moet men bij wonden rekening houden met een mogelijke infectie van de wond met bacteriën.

Afdeling

Spoedeisende Hulp (SEH)

Lees meer

Meer over

Eén van die bacteriën kan een dermate ernstige ziekte veroorzaken dat het wenselijk is om hierop nader in te gaan. Deze bacterie heeft als ‘deftige’ naam Clostridium tetani; met andere woorden tetanusbacterie. Deze bacterie komt overal op de wereld voor. Het is een bacterie die in een zuurstofarme omgeving prima kan gedijen. Hij komt met name voor in aarde, in straatvuil en in uitwerpselen van plantenetende dieren. Bij iedere verwonding die daarmee in aanraking is geweest, bestaat er een kans dat de wond besmet is geraakt met tetanusbacteriën.

Onder bepaalde omstandigheden in de wond kan de bacterie zich vermeerderen. Hierbij wordt een gif geproduceerd dat een verlammend effect heeft op de zenuwen: het veroorzaakt een verlamming gepaard gaande met krampen. Deze ziekte heet tetanus (ook wel ‘klem’ genoemd).

Bij tetanus begint de verlamming vaak in de nek- en kaakspieren en breidt zich vandaar verder uit. Wanneer er geen onmiddellijke behandeling plaatsvindt loopt de patiënt een zeer groot risico en kan hij komen te overlijden als gevolg van verlamming van de ademhalingsspieren.

Zover hoeft het echter niet te komen. Al vele jaren worden alle kinderen in Nederland gevaccineerd tegen o.a. tetanus (via de DTP en DKTP injecties). Hiermee bouwen zij een weerstand op tegen het gif dat de ziekteverschijnselen veroorzaakt. Iemand die gevaccineerd is tegen tetanus en besmet raakt met tetanusbacteriën, zal door zijn weerstand tegen het tetanusgif niet ziek worden. De vaccinaties geven echter geen levenslange bescherming; daarom wordt een regelmatige herhalingsdosis (revaccinatie geheten) sterk aanbevolen. Is iemand niet door vaccinaties beschermd dan kunnen vlak nadat besmetting is opgetreden nog antistoffen (immunoglobulinen) worden gegeven. Deze geven een onmiddellijke bescherming tegen het tetanusgif. Indien men nooit eerder gevaccineerd is tegen tetanus, wordt na één en zeven maanden nogmaals een vaccinatie toegediend.

Contact

Heeft u nog vragen of zijn er problemen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis.

  • Spoedeisende Hulp (0344) 67 42 54 - bij drukkende maar niet direct spoedeisende vragen 
  • Spoedeisende Hulp (0344) 72 66 66 - bij spoedeisende vragen