Ooglidcorrectie

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende afwijking van de bovenoogleden is een teveel aan huid. Deze afwijking kan irritatie van de ogen en verslechtering van het zien tot gevolg hebben. Daarnaast kan een onderooglid gaan hangen of naar binnen/buiten draaien wat een rood, tranend, geïrriteerd oog veroorzaakt. Een operatie kan uitkomst bieden. De ingrepen kunnen in verreweg de meeste gevallen het beste door uw eigen oogarts verricht worden. Voor niet veel voorkomende of ingewikkelde operaties zal uw oogarts u zo nodig naar een in ooglidchirurgie gespecialiseerd centrum verwijzen. Veelal zal dat een academisch centrum zijn (in uitzonderlijke gevallen in combinatie met een plastisch chirurg).

Afdeling

Oogheelkunde

Lees meer

Meer over

Ooglidoperaties kunnen soms niet worden verricht tijdens het gebruik van bloed verdunnende middelen. In overleg met de oogarts worden deze middelen dan voor de ingreep gestaakt. Ook andere medicijnen kunnen invloed hebben op de operatie. Daarom is het noodzakelijk de medicijnen die worden gebruikt aan de behandelende oogarts te melden.

Contact

  • Polikliniek Oogheelkunde, Tiel (0344) 67 40 59 - maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur