Operatie bij een liesbreuk

In Ziekenhuis Rivierenland kunt u terecht voor een doeltreffende en snelle behandeling van uw liesbreuk. De chirurgen hebben veel ervaring met verschillende operatietechnieken. Uw arts zal u zo duidelijk mogelijk uitleg geven over de behandeling. De informatie in onderstaande folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge voorlichting door de arts. Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze dan gerust.

Afdeling

Chirurgie

Lees meer

Meer over

Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. De breukpoort is de opening of verzwakking in de buikwand. Deze kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, persen, veel hoesten, vaak zwaar tillen. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies - de breukzak genoemd - een gedeelte van
de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, bij persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping (= de breukzak) komen. De breuk wordt dan groter. Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de liesstreek.

Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dat kan dan meer klachten gaan geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dan zit de breukinhoud, die meestal plotseling is toegenomen, vastgeklemd in de breukpoort. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is in het algemeen niet nodig. De arts kan bij u, terwijl u staat, de breuk meestal gemakkelijk vaststellen. Wanneer een breuk bij u is geconstateerd zal de arts met u bespreken, hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. In het algemeen zal u een operatie worden geadviseerd. Een breukband wordt nog maar zelden voorgeschreven.

Voorbereiding

De arts doet lichamelijk onderzoek om vast te stellen of er bij u sprake is van een liesbreuk. Meestal is er geen aanvullend onderzoek nodig. De arts kan bij u, terwijl u staat, de breuk meestal gemakkelijk vaststellen. Als de chirurg het niet duidelijk vindt, wordt er een echo en/of een scan van uw lies gemaakt. Daarna zal de arts met u bespreken hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. In het algemeen zal het advies zijn om te opereren. In een enkel geval wordt een breukband voorgeschreven

Behandeling

Er zijn verschillende technieken om liesbreuken te herstellen. De arts zal met u bespreken welke techniek in uw geval het beste lijkt. De operatietechnieken zijn terug te voeren tot twee methoden.

De benadering van de breuk van voren (klassieke methode)

Hierbij wordt de operatie uitgevoerd via een snede nabij de breuk. De uitstulping van het buikvlies (breukzak) wordt opgeheven. De opening of zwakke plek in de buikwand wordt vervolgens hersteld. Daarbij wordt de buikwand verstevigd door een kunststof matje in te hechten. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt doorgaans goed door het lichaam geaccepteerd.

De benadering van de breuk van achteren

Deze benadering heeft belangrijke voordelen ten opzichte van de klassieke methode. Met deze operatietechniek herstelt u sneller en heeft u minder pijn. Bij deze methode wordt de breuk vanuit de binnenzijde van de buikwand behandeld. De uitstulping (breukzak) wordt opgeheven en de opening of zwakke plek in de buikwand wordt verstevigd met behulp van een stukje kunststof. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt goed door het lichaam geaccepteerd. De operatieve benadering van de breuk vanuit de binnenzijde kan met behulp van gewone (open) operatietechnieken of door middel van een kijkoperatie. Bij de gewone (open) operatietechnieken wordt een snede van drie tot vier centimeter in de flank gemaakt volgens de Ugaharymethode. Deze methode is internationaal erkend en in dit ziekenhuis ontwikkeld door dr. Franz Ugahary. De breuk wordt hierbij, net als bij de kijkoperatiemethode, van achter de buikwand benaderd. Het buikvlies blijft intact. Bij de kijkoperatie maakt de chirurg drie kleine sneetjes van ongeveer een centimeter in uw buikwand; eentje bij de navel en twee daar onder richting schaambeen. Door de sneetjes brengt de chirurg via drie smalle buisjes de camera en de instrumenten om te opereren in. De camera is verbonden met een scherm. Op het scherm volgt de chirurg zijn of haar handelingen en legt hij of zij het matje op de juiste plaats neer. Deze nieuwe methode is niet voor iedere patiënt geschikt. Als bijvoorbeeld de breuk niet terug in de buik te duwen is kan deze methode niet worden uitgevoerd.

Na behandeling

Na de operatie verblijft u eerst op de uitslaapkamer. Als de verpleegkundige op de uitslaapkamer vindt dat u voldoende bent bijgekomen gaat u terug naar de verpleegafdeling. De afdelingsverpleegkundige houdt u in de gaten en biedt u de nodige zorg. Ook krijgt u pijnstilling van de verpleegkundige. Als u toch nog veel pijn heeft, misselijk bent of andere klachten heeft, dan kunt u dit aangeven. Als u zich voldoende hersteld voelt, weinig tot geen pijn voelt en wat gegeten en gedronken heeft, mag u in overleg met de verpleegkundige naar huis. In de regel is dit 2 tot 3 uur nadat u geopereerd bent.

Lees voor meer informatie deze folder.

Contact

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden.

  • Polikliniek Chirurgie, locatie Tiel (0344) 67 40 41 - van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.00 tot 16.30 uur 's middags
  • Polikliniek Chirurgie, locatie Culemborg (0344) 67 47 44 - van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
  • Spoedeisende Hulp (SEH) (0344) 67 42 54 - bij drukkende maar niet direct spoedeisende vragen
  • Spoedeisende Hulp (SEH) (0344) 72 66 66 - bij spoedeisende vragen